Aktuella forskningsprojekt

Varje år avsätter Prostatacancerfonden flera miljoner kronor till svenska forsknings- och utvecklingsprojekt. Men vart går egentligen pengarna som du som privatperson eller företag skänker till Prostatacancerfonden? Vi har intervjuat ett antal forskare vars projekt Prostatacancerförbundet hjälper till att finansiera tack vare ditt bidrag.

Senast uppdaterad 10 februari 2023