Tanja Stocks

Namn: Tanja Stocks.
Född: 1977.
Titel: Docent i epidemiologi.
Arbetar vid: Lunds universitet.
Forskningsprojekt: Undersökning av orsakerna bakom högre mortalitet i prostatacancer bland feta män: en storskalig epidemiologisk studie.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 400 000 kronor.

Vad forskar du om?
Jag studerar hur faktorer som fetma, högt blodtryck, höga blodfetter och insulinresistens och kan påverka risken för att drabbas av cancer och hur det påverkar dödligheten. Jag studerar särskilt prostatacancer och ofta i stora populationsbaserade studier.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Bidraget ska användas till att bättre förstå det etablerade sambandet mellan fetma och ökad risk för att dö i prostatacancer. Två studier kommer att utföras. En där sambandet mellan viktförändringar och risk och överlevnad i prostatacancer undersöks . Och en studie om huruvida insulinresistens kan vara orsaken till att fetma leder till ökad dödlighet. Att insulinresistens kan vara involverat i utvecklingen av prostatacancer är en vanlig förställning men det finns inte särskilt bra belägg för det.

Hur ska studien göras?
Vi ska undersöka viktförändringar, biologiska faktorer och även analysera om det finns metodfel i tidigare studier. I den första studien används information från 170 000 cancerfria män med två eller fler mätningar av vikt och längd från hälsoundersökningar under perioden av 20-60 år. Informationen kommer från hälsoundersökningar och från bland annat prostatacancerregistret. Sedan jämförs viktförändringen hos de män som drabbats av prostatacancer med viktförändringar hos de män som inte har fått prostatacancer.

I studie två används information från 70 000 cancerfria män med uppmätt BMI samt deras nivåer av bland annat blodsocker, insulinnivå och leptin som utsöndras från fettväven. Männen har senare diagnostiserats med prostatacancer och vi vill veta om högt BMI och faktorer som ger upphov till insulinresistens också kan öka risken för att dö i prostatacancer.

Varför vill du göra studien?
Vi måste förstå vad det är som är så farligt med fetma i relation till prostatacancer för att kunna göra rätt åtgärder. Det är avgörande att veta om det är biologiska orsaker kopplade till övervikt som sporrar cancern att växa eller om det till exempel är svårare att ge överviktiga män effektiv behandling som ger den sämre prognosen.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
I förlängningen kan forskningen leda till att vi kan förebygga prostatacancer på ett bättre sätt och att behandling och livsstilsråd optimeras så att fler kan överleva.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024