Mer om oss

Vy över personer som lyssnar på ett föredrag i en stor konferenssal

Representanter från våra patientföreningar vid ett föredrag under Ordförandekonferensen 2022. Foto: Fiorella Öqvist.

Här hittar du mer information om vår verksamhet, bland annat nationella och internationella samverkansorganisationer, vår hedersutmärkelse, kommittéer och utskott, årsredovisningar, policier och styrdokument. 

Historia
Nationell samverkan
Internationell samverkan
Förbundsstämma
Hedersutmärkelse
Hedersledamöter
Kommittéer och utskott
Årsredovisningar
Policies och styrdokument

Senast uppdaterad 28 april 2023