Mer om oss

Vy över personer som lyssnar på ett föredrag i en stor konferenssal

Representanter från våra patientföreningar vid ett föredrag under Ordförandekonferensen 2022. Foto: Fiorella Öqvist.

Här hittar du mer information om vår verksamhet, bland annat nationella och internationella samverkansorganisationer, vår hedersutmärkelse, kommittéer och utskott, årsredovisningar, policier och styrdokument. 

Senast uppdaterad 24 maj 2022