Forskningsrådet

Prostatacancerförbundets styrelse har utsett ett forskningsråd med expertis inom forskningsfältet för prostatacancer.

Rådet har som uppgift att:

 • Behandla ansökningar om forskningsanslag.
 • Ge förslag till styrelsen gällande tilldelning av forskningsmedel. Styrelsen fattar sedan beslut om vilka forskningsprojekt som tilldelas anslag.

Forskningsrådets ledamöter

 • Magnus Klang, (ordförande), ordförande i Prostatacancerförbundets styrelse
 • Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancerförbundet
 • Gert Malmberg, ledamot Prostatacancerförbundet
 • Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus onkologi
 • Jan-Erik Damber, seniorprofessor i urologi
 • Kerstin Åslund, urolog och överläkare
 • Jens Sörensen, professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
 • Camilla Thellenberg Karlsson, överläkare i onkologi
 • Olov Berggren, (sekreterare), generalsekreterare Prostatacancerförbundet

Senast uppdaterad 29 april 2024