Forskningsrådet

Prostatacancerförbundets styrelse har utsett ett forskningsråd med expertis inom forskningsfältet för prostatacancer.

Rådet har som uppgift att:

  • Behandla ansökningar om forskningsanslag.
  • Ge förslag till styrelsen gällande tilldelning av forskningsmedel. Styrelsen fattar sedan beslut om vilka forskningsprojekt som tilldelas anslag.

Forskningsrådets ledamöter

  • Kent Lewén, (ordförande), ordförande i Prostatacancerförbundets styrelse
  • Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancerförbundet
  • Gert Malmberg, ledamot Prostatacancerförbundet
  • Anders Widmark, seniorprofessor och överläkare
  • Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus onkologi
  • Jan-Erik Damber, seniorprofessor i urologi
  • Kerstin Åslund, urolog och överläkare
  • Olov Berggren, (sekreterare), generalsekreterare Prostatacancerförbundet

Senast uppdaterad 03 juni 2021