Sök stipendium

Här hittar du information samt de blanketter du behöver för att kunna ansöka om stipendium från Prostatacancerfonden.

Blanketter

Ansökan ska innehålla:

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Arbetsgivare och arbetsplats
 • Arbetsuppgifter
 • Utbildning
 • Ekonomisk beräkning för aktiviteten
 • Ev redan anhållna medel för aktiviteten
 • Uppgifter om aktiviteten (tid, plats, arrangör)
 • Syftet med deltagandet
 • Ifylld blankett: Blankett för ansökan

Till ansökan ska även bifogas:

 • CV (med väsentliga yrkesmeriter och tidigare kompetensutvecklande aktiviteter)

Så behandlas din ansökan

Inkomna ansökningar behandlas konfidentiellt och registreras och bereds av Prostatacancerförbundet. De behandlas sedan av förbundets Stipendiekommitté, som fattar beslut om stipendiemottagare och stipendiebelopp. Beslutet kan inte överklagas.

Villkor

Varje stipendiemottagare förbinder sig att uppfylla vissa villkor i samband med att stipendiebeloppet tas emot:

 • Att efter avslutad aktivitet redovisa utlägg med verifikationer i original till Prostatacancerförbundet.
 • Att redovisa vilka nya kunskaper och erfarenheter som uppnåtts rörande prostatacancer genom aktiviteten i en särskild utvärderingsblankett.
 • Skriva en kort sammanfattning om kursen/aktiviteten och vad den har bidragit till, bifoga även bild som kan komma att publiceras på vår hemsida.

Dokumenten ska skickas till kansli@prostatacancerforbundet.se eller per post:

Prostatacancerförbundets stipendiekommitté
Barks väg 14
170 73 Solna

Mottagare som inte genomför beviljad aktivitet eller som inte uppfyller villkoren kan återkrävas på hela eller delar av det utbetalda stipendiebeloppet. Stipendiemedel som inte rekvirerats inom 12 månader efter beslut återgår till fonden.

Senast uppdaterad 10 april 2024