Väntetider

Väntetiderna inom prostatacancervården har vuxit till orimliga nivåer. Enbart under 2023 tvingades prostatacancerpatienter i Sverige vänta sammanlagt 783 år för länge på sin första behandling. Hur väl överensstämmer detta med Regeringens vision "Varje dag räknas"?

"Varje dag räknas - En nationell satsning för kortare väntetider i cancervården"
Så beskrevs satsningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF) redan i den överenskommelse som regeringen gjorde med SKL 2015. 

Trots den ambitiösa satsningen, som syftade till att minska onödiga väntetider från en välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling, har resultaten varit nedslående. Över 3,5 miljarder kronor har satsats på projektet men det har ännu inte närmat sig sitt huvudmål. Efter åtta år är det fortfarande så att allt för många patienter tvingas vänta allt för länge bortom de fastställda tidsgränserna.

När vi tar hänsyn till den ursprungliga ambitionen och faktiskt räknar varje dag som patienterna tvingas vänta för länge, blir bilden ännu mer alarmerande. Med hjälp av RCC har vi kunnat analysera omfattningen av väntedagar som inte ger något mervärde, dagar mellan misstänkt cancer och första åtgärd som ligger utanför ordinarie väntetid – övertiden. En cancerdiagnos sticker särskilt ut - prostatacancer. 

Men vi börjar från början.

I kampen mot cancer är det omöjligt att överskatta vikten av snabb och effektiv vård. Bland de utmaningar som cancerpatienter och deras anhöriga möter är väntetid en av de mest krävande och smärtsamma. Varje dag som passerar innan behandlingsstart upplevs som en förlorad möjlighet att agera och ta kontroll över situationen i kampen mot cancern.

Bakom siffror och diagram gömmer sig en förlust som inte kan bortses från. Det handlar inte om tal och procentandelar - det handlar om dagar och människor, var och en med sina unika berättelser och lidande. Därför vill vi belysa omfattningen och konsekvenserna av att väntetiderna är för långa, att övertiden är för stor och för att kunna hitta möjliga lösningar. För vi håller med om att varje dag verkligen bör räknas.

Underlag med antal patienter, övertidsdagar och angivna ledtider inom SVF helår 2023 hittar du i menyn här intill eller klicka vidare här: Till diagram - Antal patienter

Senast uppdaterad 20 juni 2024