Patienter

154 340 personer utreddes inom SVF under 2023. En tredjedel (48 807) av de som utreddes visade sig ha cancer och därmed startades behandling. 7 540 av dessa med diagnosen prostatacancer. 

Antal patienter med cancer som utreds inom SVF, per diagnos 2023

Antal patienter med cancer som utreds inom SVF, per diagnos 2023

För många väntar för långa

När SVF infördes satte regeringen som mål att minst 80 procent av alla patienter med cancer som utretts inom ett SVF ska starta behandling inom den angivna tiden - det så kallade ledtidsmålet. Den tid som då åsyftas är tiden (ledtiden) från välgrundad misstanke till start av behandling. 

Måluppfyllelsen på ledtiderna är inte bra. Utslaget på samtliga diagnoser fick enbart 40% sin första behandling inom ledtid 2023. För prostatacancer var måluppfyllelsen endast 31%.

Endast 29 443, av de 48 807 patienter med cancer som utredes inom SVF 2023, fick sin första behandling inom den ledtid som är satt för respektive behandling.  För prostatacancer överskreds angiven ledtid till första behandling för 2 344 av totalt 7 540 patienter.

Mer än var sjätte patient som väntat för länge har prostatacancer

Andel patienter som väntat för länge, SVF 2023

Andel patienter som väntat för länge, SVF 2023

Övertid med marginal

Tittar vi närmare på övertiden, alltså den väntetid som överskrider det antal dagar det ska ta till första behandling, blir det påtagligt att det inte felar på marginalen. De patienter som väntat absolut längst, mer än 75% längre än utsatt tid, utgör 40% av gruppen (mörkröda staplar i diagrammet).

För diagnosen Prostatacancer var det totalt 7 540 patienter som väntat för länge 2023. 33% av dem väntade mer än 75% längre än utsatt tid.

Antal patienter som väntat för länge, per övertids grupp, SVF 2023

Antal patienter som väntat för länge, per övertids grupp, SVF 2023

Utvecklingen går åt fel håll

Antalet patienter med övertid ökar. Under fyra år har antalet prostatacancerpatienter med för långa väntetider (röd streckad linje) ökat med 73% i riket, från 3 008 patienter 2020 till 5 196 patienter 2023.

Antalet patienter som får sin första behandling inom ledtid är i stort sett oförändrat.

Antal prostatacancerpatienter som väntat för länge, SVF riket 2018-2023

Antal prostatacancerpatienter som väntat för länge, SVF riket 2018-2023

Till diagram - Övertidsdagar

Senast uppdaterad 20 juni 2024