Patienter

Personer med cancer som utreds inom SVF

47 438 cancerpatienter genomgick en utredning enligt SVF 2022. 7 751 av dem med diagnosen prostatacancer. 

Antal patienter med cancer som utreds inom SVF, per diagnos 2022

Antal patienter med cancer som utreds inom SVF, per diagnos 2022

Patienter som väntat för länge

Personer med cancer som utredes inom SVF med för långa väntetider.

27 697 av 47 438 patienter med cancer, som utredes inom SVF 2022, överskred angivna ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling. Endast 42% utreddes inom ledtid. Det är långt ifrån det uppsatta målet i SVF att 80% ska få sin behandling startad inom den angivna ledtiden. För prostatacancer innebar det att endast 2 315 av 7 751 patienter fick sin första behandling inom den utsatta ledtiden för respektive behandling. En måluppfyllelse på endast 30%.

Var femte patient som väntat för länge är en prostatacancerpatient

Andel patienter som väntat för länge, SVF 2022

Andel patienter som väntat för länge, SVF 2022

 

De som väntat allra längs är den största gruppen
Påtagligt är att de patienter som väntat absolut längst, mer än 75% längre än utsatt tid, är den största gruppen i de flesta diagnoser. Prostatacancer är den diagnos som har flest patienter som väntat för länge, men också flest patienter med riktigt långa övertider. Över hälften (51%) av de 7 751 prostatacancerpatienter som väntat för länge har väntat mer än 75% längre än utsatt tid.

Antal patienter som väntat för länge, per övertids grupp, SVF 2022

Antal patienter som väntat för länge, per övertids grupp, SVF 2022

 

Antalet övertidspatienter ökar

Antal patienter med för långa väntetider ökar. För prostatacancer har antalet ökat med 53% sedan 2018, från 3 553 till 5 436 patienter 2022. Därmed blev det den diagnos som har flest övertids patienter.

Antal patienter som väntat för länge, SVF alla diagnoser 2018-2022

Antal patienter som väntat för länge, SVF alla diagnoser 2018-2022

Senast uppdaterad 15 november 2023