Första behandling inom angiven ledtid

SVF från välgrundad misstanke till start av första behandling.

 

2 315 av totalt 7 751 prostatacancerpatienter, 40% som utredes inom SVF 2022 fick sin första behandling inom utsatt ledtid. Slås angivna ledtider för respektive behandling för dessa ihop visar det sig att 54 125 dagar inte behövdes. 41% av ledtiden användes inte.

Väntetidsdagar för patienter som behandlats inom ledtid, SVF Prostatacancer 2022

Väntetidsdagar för patienter som behandlats inom ledtid, SVF Prostatacancer 2022

Genomsnittlig väntetid för patienter som behandlats inom ledtid, SVF prostatacancer 2022

Genomsnittlig väntetid för patienter som behandlats inom ledtid, SVF prostatacancer 2022

Senast uppdaterad 15 november 2023