Första behandling inom angiven ledtid

2022 tittade vi närmare på väntetiden, från välgrundad misstanke till start av första behandling, för patienter med prostatacancer som fick behandling inom ledtid. Vilket var 2 315 av då totalt 7 751 patienter

Det visade sig att 54 125 dagar inte behövdes. 41% av ledtiden användes inte.

Väntetidsdagar för patienter som behandlats inom ledtid, SVF Prostatacancer 2022

Väntetidsdagar för patienter som behandlats inom ledtid, SVF Prostatacancer 2022

Genomsnittlig väntetid för patienter som behandlats inom ledtid, SVF prostatacancer 2022

Genomsnittlig väntetid för patienter som behandlats inom ledtid, SVF prostatacancer 2022

Senast uppdaterad 20 juni 2024