Ge en gåva

Ditt bidrag gör skillnad!
Illustration över en chatbot

Ny chatbot svarar på frågor om prostatacancer

Fördjupa dina kunskaper om prostatacancer. Testa vår chatbot som är inläst på Nationella vårdprogrammet för prostatacancer, EAU:s riktlinjer och boken "Bra att veta om prostatacancer". Chatboten ska ses som en allmän informationstjänst och aldrig ersätta kontakt med vården. 
Testa vår chatbot

Personliga historier

Bli medlem i en förening

Råd, stöd & gemenskap!


Våra patientföreningar Bli medlem
Omslagsbild till förbundets nya rapport om cancerrehabilitering

Rehab i fokus

Syftet med rehabilitering är att cancersjuka, däribland tusentals män med prostatacancer, ska kunna återvända till dagliga livet och en rimlig hälsa. Det behövs en förbättrad och mer jämlik cancerrehabilitering med tidiga åtgärder som grundar sig på att vårdprogrammet för cancerrehabilitering införs i hela landet.
Läs rapporten

Vad tycker förbundet?

Vad behöver prioriteras och förbättras för att skapa en prostatacancervård i ”världsklass”. Här presenterar vi förbundets ställningstaganden i 14 viktiga frågor.
Läs mer
Man sitter i en soffa med händerna mot varandra mitt emot en läkare som fyller i ett formulär