Ge en gåva

Ditt bidrag gör skillnad!

Vi behöver prata om inkontinens!

Vår årliga rapport för 2024 riktar strålkastarljuset mot inkontinens - ett av de problem många män får efter en kirurgisk behandling eller strålning av prostatakörteln. Hur yttrar sig inkontinensbesvären? Vad är speciellt för prostatabehandlade män? Finns behandlingar eller hjälpmedel som är effektiva?
Läs rapporten
Omslagsbild på Prostatacancerförbundets rapport från 2024 om inkontinens
Illustration över en familj

Kunskapsbank och AI-chatt om prostatacancer

Fördjupa dina kunskaper och ställ frågor på prostatacancer.se. Där kan du läsa om sjukdomen och ställa frågor till en chatbot som är inläst på Nationella vårdprogrammet, vårdförloppet och läkemedelsregimer för prostatacancer, EAU:s riktlinjer och boken "Bra att veta om prostatacancer".
Till kunskapsbanken

Kommande aktiviteter

Personliga historier

Bli medlem i en förening

Råd, stöd & gemenskap!


Våra patientföreningar Bli medlem
Vad tycker förbundet?

Vad behöver prioriteras och förbättras för att skapa en prostatacancervård i ”världsklass”. Här presenterar vi förbundets ställningstaganden i 17 viktiga frågor.
Läs mer
Man sitter i en soffa med händerna mot varandra mitt emot en läkare som fyller i ett formulär