Lokala patientföreningar

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar. Föreningarna är självständiga men verkar enligt Prostatacancerförbundets normalstadgar och etiska regler.

Prostatacancerförbundet har 27 patientföreningar runtom i Sverige. Tillsammans har de cirka 12 000 medlemmar. Patientföreningarna ger rådgivning och fungerar som ett stöd för dem som drabbats av prostatacancer och deras närstående. De anordnar samtalsgrupper och föreläsningar om prostatacancer samt samarbetar med företrädare för sjukvård, kommunala myndigheter, regioner och andra organ och intressegrupper som är verksamma inom prostatacancerområdet.

Senast uppdaterad 16 februari 2021