Aktiviteter

Bli medlem

Vi kan hjälpa dig att bättre förstå din situation, eftersom många av oss känner igen sig i din sjukdomsbild. Du kan genom ditt medlemskap och engagemang hjälpa oss att bli starkare och påverka vården. Tillsammans blir vi starkare!


Bli medlem
Nyheter från förbundet