Kontakt

Någon att prata med

Har du just fått en diagnos som säger att du har prostatacancer? Eller ligger beskedet om din sjukdom längre tillbaka i tiden? Får du förslag av din läkare på olika behandlingar? Undrar du över framtiden?

Det kan vara till stöd för dig att få prata med någon, som har egen erfarenhet av prostatacancer. Både praktisk och känslomässig erfarenhet

Du eller någon av dina närstående är välkomna att kontakta ProTjusts stödpersoner. De är utbildade och har avlagt tystnadslöfte.


Ta kontakt med någon av oss – vem du vill – när du vill!

Kontakta gärna någon av stödpersonerna direkt.


Johnny Gustavsson (f 1947)

ÖVERUM

070-347 33 55

Opererad och strålad 2007.
PSA ej mätbart.
Betraktad som botad.

Skicka E-post

Gunnar Brage (f 1946)

VÄSTERVIK

070-533 13 42

Opererad 2009. Urinläckage.
PSA ej mätbart.
Betraktad som botad.

Skicka E-post

Rolf Johansson (f 1946)

OSKARSHAMN

0705-58 52 22

Opererad 2005. PSA ej mätbart.
Betraktad som botad.

Skicka E-post

Rolf Rosander (f 1949)

VÄSTERVIK

0766-31 31 33

Opererad 2006
PSA ej mätbart
Betraktad som botad.

Skicka E-post

Anita Harrén (f 1941)

VÄSTERVIK

070-531 64 69

Anhörig (maka) till Eiler Harrén, som fått hormon-sprutor i 7 år från år 2000.
Eiler avled 2007.

Skicka E-post

Rune Lundström (f 1940)

VÄSTERVIK

070-969 34 77

Robotopererad 2015
PSA 0,15
Kontrolleras 2 ggr/år
Strålad mars 2020

Skicka E-post

Urban Karlsson (f 1949)

GAMLEBY

070-339434

Robotopererad 2016 urinläckage
Stomiopererad pga skadad tarm 2 dagar senare
Stomin tillbakalagd 2018
PSA ej mätbart

Skicka E-post