Om PCF i Kalmar län

PCF i Kalmar län är patientföreningen i norra Kalmar län för oss med diagnosen prostatacancer eller förstorad prostata och för våra närstående.

Om du har diagnosen står du långt ifrån ensam , oavsett om du är nydiagnostikerad och i ett tidigt skede av sjukdomen eller har levt med en kortare eller längre tid. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Var åttonde man får prostatacancer under sin livstid. Lever idag över 90 000 män i Sverige med diagnosen. Att vara medlem i PCF i Kalmar län går ut på att förbättra din livskvalitet och förmåga att leva med din sjukdom.

Stödpersoner finns alltid till hands

Ett antal av föreningens medlemmar är utbildade för att fungera som stödpersoner. Du hittar dem under fliken Kontakt . De har erfarenhet av sjukdomen och dess behandlingsmöjligheter och kan berätta om hur andra tänkt i en situation liknande din. Någon har erfarenhet av att vara anhörig. Du får alltid tag i en stödperson per telefon och du kan räkna med att de håller på sin moraliska tystnadsplikt. Fråga efter den särskilda stödpersonsfoldern hos din läkare eller sköterska.

Kunskap hjälper dig

PCF i Kalmar läm arrangerar  öppna temakvällar  varje vår och höst, där specialister på prostatacancer informerar och leder livliga diskussioner. Det kan röra sig om sjukdomens yttringar, dagens och morgondagens behandlingsmetoder, om påverkan på det dagliga som inkontinens, sexualitet och samliv, om effekter av livsstilen som bra och mindre bra kost. Du kan också få tips om litteratur. Jag medlemsbrev informeras om sådant som direkt berör oss smålänningar med prostatacancer, inklusive PCF i Kalmar läns arrangemang. Med kunskap om din sjukdom kan du medverka på ett bättre sätt i diskussionen med din läkare om vilken behandling som är lämplig bara för dig. Kunskap kan också minska den oro som följer med en cancersjukdom.

PCF i Kalmar län samarbetar med vården  på olika sätt. Vid träffar med vårdteam inom urologi och onkologi för vi framme patienter och anhörigas erfarenheter och synpunkter. Vårdpersonalen orienterar om vad som är inom vården och som påverkande patienter, som nya metoder, väntetider och organisationsförändringar. Detta vidarebefordras till medlemmarna vid föreningsmöten eller i medlemsutskick. PCF i Kalmar län kommunicerar också med politiker och tjänstemän.

Gemenskapen i patientföreningen

Som medlem i PCF Kalmar län får patienter och anhöriga kontakt med andra i samma situation. PCF i Kalmar län ordnar  samtalskvällar  för medlemmarna, där du kan prata med andra om din situation under otvungna tidigare, ofta med stöd av läkare och/eller sköterska. Anhöriga kan, om så önskas, samlas i en särskild  anhöriggrupp . Stödpersonerna kan bistå med att upprätta kontakter och nätverk mellan medlemmar.

Riksomfattande förankring

PCF i Kalmar län ingår i Prostatacancerförbundet , som organiserar alla de 27 svenska prostatacancerföreningarna och representerar oss nationellt och internationellt. Som medlem får du  Prostatacancerförbundets tidning Prostatanytt  fyra gånger per år. Genom tidningen får du kunskap om vad som händer i övriga delar av landet – och i världen.

Du är välkommen som medlem i PCF Kalmar län och att ta del av föreningens verksamhet.
Medlemsavgiften är bara 150 kr/år och 50 kr/år för anhörig.
För att bli medlem: scrolla högst upp på sidan och gå in på
punkten – Bli medlem till vänster!

” Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs  våra villkor  som du genom att bli medlem accepterar”.


Vi behöver varandra!

Senast uppdaterad 13 januari 2023