Verksamhet

PCF i Kalmar län är patientföreningen i norra Kalmar län för oss med diagnosen prostatacancer eller förstorad prostata och för våra närstående.

En viktig uppgift.En av våra viktigaste uppgifter är att nå ut med information till dem som känner att något inte står rätt till och misstänkt att det kan bero på prostatacancer. Läs vår information som du hittar på den här hemsidan! Men vänta inte! Sjukdomen är sådan att när du på grund av tydliga symtom, som du inte kan ignorera, tvingas till kontakt med sjukhuset kommer du oftast för att skickas för att kunna bli botad från sjukdomen.

Patientföreningen har 338 medlemmar per 2022-12-31 och tar emot många stödsamtal per år och har därmed en god samlad bild av prostatacancervården i norra Kalmar län.

Bli medlem!Vi kan hjälpa dig att bättre förstå din situation, eftersom många av oss känner igen sig i din sjukdomsbild. Du kan genom ditt medlemskap och engagemang hjälpa oss att bli starkare och påverka vården. Tillsammans blir vi starkare!

Västervik i januari 2023

Ingemar Ritzén
Ordförande

Senast uppdaterad 13 januari 2023