Styrelse

Ordförande
Rolf Rosander
Västervik
0766-31 31 33
www.rolf.rosander49@hotmail.com

Tillförordnad ordförande i föreningen fram till årsmötet 2023-02-22,
då en ny ordförande för 2023 kommer att väljas.


Sekreterare

Rune Lundström
VÄSTERVIK
070-969 34 77
40rune@gmail.com


Kassör
Jan-Olof Brink
VÄSTERVIK
070 256 35 20
janolofbrink@gmail.com


Ledamot
Gunnar Brage
VÄSTERVIK
070 533 13 42
gunnar.brage@outlook.com


Ledamot
Johann Groth
VÄSTERVIK
0490 218 11
j-a.groth@telia.com


Ledamot
Urban Karlsson
GAMLEBY
070-3394334
urban.l.karlsson@hotmail.com


Suppleant
Rolf Rosander
VÄSTERVIK
0766 31 31 33
rolf.rossander49@hotmail.com


Suppleant
Gunnar Schäfer
GAMLEBY
073 092 01 72
gurrajulle@gmail.com

 

Senast uppdaterad 23 januari 2023