Förbundets verksamhet

Prostatacancerförbundet med sina 29 patientföreningar verkar för ökad kunskap om prostatacancer samt bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Förbundet stödjer forskning och utveckling genom en egen fond, Prostatacancerfonden samt väcker opinion för en bättre vård.

Tunnelbana 2019

Här hittar du bland annat information om vår stödverksamhet, våra informationsaktiviteter och vårt påverkansarbete.

Senast uppdaterad 13 april 2023