Aktiv påverkan för bättre vård

Prostatacancerförbundet driver ett aktivt påverkansarbete för en bättre prostatacancervård, skapar uppmärksamhet och verkar för ökad kunskap om sjukdomen.

Fotografiska 2019

Paneldebatt under förbundets konferens på Fotografiska 2019.

Varje år får över 10 000 män i Sverige diagnosen prostatacancer, av dem är det cirka 1 800 som får beskedet att deras cancer har upptäckts för sent och att det därmed inte längre finns någon botande behandling. Prostatacancerförbundet bedriver ett aktivt påverkansarbete för att det ska införas organiserad prostatacancertestning i hela landet där samtliga män bör kallas till PSA-prov vid uppnådda 50 år. Prostatacancerförbundet har de senaste åren arbetat aktivt för att alla ska få tillgång till de livsförlängande läkemedlen som finns samt att tillgången inte ska bero på vilket landsting/region man tillhör. Prostatacancerförbundet arbetar också aktivt för att väntetiderna för prostatacancerpatienter ska kortas.

Senast uppdaterad 21 april 2020