Konferens - Prostatacancer 2025

Den 9 april 2019 anordnade Prostatacancerförbundet en konferens på Fotografiska i Stockholm. Konferensen gick under temat "Prostatacancer 2025".

Ola Och Ingela

Ola Bratt och Ingela Franck Lissbrant var konferensens moderatorer.

Under konferensen sammanfattade några av landets främsta prostatacancerexperter och forskare dagens kunskapsläge och blickade framåt. Deltagarna diskuterade vilka förutsättningar som krävs för att vi snabbt skall kunna omsätta nya landvinningar för prostatacancer i praktiken med målet att varje man som insjuknar i prostatacancer, oavsett bostadsort och bakgrund, skall erbjudas en förstklassig vård.

Konferensen var uppdelad i tre olika sessioner:

Session 1: Tidig upptäckt av prostatacancer – igår, idag och i framtiden

Inledning: Docent Sigrid Carlsson – läkare, epidemiolog och ledande prostata-screeningforskare från Memorial Sloan Kettering Cancercenter i New York.

Panel: Anna Bill-Axelson, Maria Frånlund, Fredrik Jäderling, Jan Frick, Stefan Carlsson.

Session 2: Radikal behandling – igår, idag och i framtiden

Det svåra valet – strålbehandling eller operation? Patient- och anhörigperspektiv.
Astrid Brissman och Calle Waller.

Strålbehandling
Inledning: Överläkare Camilla Thellenberg-Karlsson, med dr, regional processledare.

Panel: Astrid Brissman, Christina Hansson, Jon Kindblom, Stig Lindahl, Pär Stattin.

Session 3: Behandling när prostatacancern inte kan botas – igår, idag och i framtiden

Inledning: Överläkare Marie Hjelm Eriksson, forskare, regional processledare samt docent Pernilla Wikström, molekylärbiolog och translationell forskare.

Panel: Johanna Svensson, Inger Hedblad, Delila Gasi Tandefelt, Pär Stattin, Calle Waller.

Senast uppdaterad 29 april 2020