Vad har forskningen vi stöttat resulterat i?

Forskningen inom prostatacancerområdet gör hela tiden stora framsteg och behandlings- och diagnosmetoderna blir allt bättre. Hur har det gått för de forskningsprojekt Prostatacancerförbundet har varit med och finansierat de senaste åren? Vi kommer löpande att publicera nya forskningsresultat.

Agneta Wennman-Larsen, docent, Sophiahemmet Högskola.

Agneta Wennman-Larsen, docent, Sophiahemmet Högskola.

Här kan du läsa en artikel om resultatet av Agnetas forskning: Hur mår män med obotlig prostatacancer?

Emma Persson, forskare, Umeå universitet.

Emma Persson, forskare, Umeå universitet.

Här kan du läsa en artikel om resultatet av Emmas forskning: Tumörer i skelettet kan förhindras med behandling.

Fredrik Jäderling, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

Fredrik Jäderling, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

Här kan du läsa en artikel om resultatet av Fredriks forskning: AI kan kvalitetssäkra och effektivisera bedömningar.

Andreas Josefsson, docent och universitetslektor, Umeå universiet.

Andreas Josefsson, docent och universitetslektor, Umeå universiet.

Här kan du läsa en artikel om resultatet av Andreas forskning: Kombinationsbehandling kan minska andelen återfall

Mark Clements, lektor, Karolinska Institutet.

Mark Clements, lektor, Karolinska Institutet.

Här kan du läsa en artikel om resultatet av Marks forskning: Utvärderar effektiviteten av Stockholm3-testet.

Maréne Landström, professor, Umeå universitet.

Maréne Landström, professor, Umeå universitet.

Här kan du läsa en artikel om resultatet av Marénes forskning: Revolutionerande läkemedel kan förhindra metastaser.

Senast uppdaterad 31 maj 2023