AI kan kvalitetssäkra och effektivisera bedömningar

För att få snabbare och säkrare bedömningar av misstänkt prostatacancer, utvecklar läkare i Göteborg och Stockholm tillsammans ett verktyg som bygger på artificiell intelligens, AI.

Namn: Fredrik Jäderling.
Född: 1964.
Titel: Överläkare, disputerad 2017,
Arbetar vid: Karolinska Universitetssjukhuset.
Forskningsprojekt: Artificiell intelligens inom prostatacancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MRT).
Bidrag från förbundet: 165 000 kronor.
Tidigare intervju: Fredrik Jäderling.

Det blir allt vanligare att använda magnetkamera, MR, när biopsier vid misstänkt prostatacancer ska göras. MR-bilderna kombineras med ultraljudsbilden och kan ge tydlig vägledning om var biopsin ska tas.

Processen är arbetskrävande eftersom konturerna av prostata på MR-bilderna ritas in för hand av röntgenläkare för att framställa en 3D-bild som ska matchas med ultraljudsbilden.

Forskare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm driver nu ett gemensamt projekt för att automatisera processen med hjälp av AI.

– Målet är att utveckla en AI-algoritm som kan avbilda prostata, hitta tumörerna och bedöma hur de växer samt hur stor risken är att de växer utanför prostatans yttre begränsning, säger Fredrik Jäderling överläkare på Karolinska sjukhuset, som leder projektet.

Skicklig och outtröttliig
Förhoppningen är att få ett verktyg som är lika skicklig som en mänsklig expert men som arbetar outtröttligt, som inte blir avbruten av telefonsamtal och som inte missar minsta tecken på cancer.

– Om vi har en bra algoritm kommer vi att skynda på hela bedömningsprocessen. Dessutom kan kvaliteten på bedömningarna höjas. Ett av de stora problemen idag är att analyserna av bilderna ofta inte är tillräckligt träffsäkra.

Prostatacancerförbundet har stöttat projektet i ett första skede när det startade 2019. Stödet har varit avgörande för att arbetet med att ta fram algoritmen har kunnat fortgå, menar Fredrik Jäderling.

– Bidraget gjorde att vi kunde arbeta på arbetstid och inte på fritiden som väldigt många forskare tvingas göra. Att vi hade Prostatacancerförbundet med oss banade också vägen för att fler få finansiärer. Det har gett vårt projekt ökad trovärdighet. Nu stöds forskningen bland annat av både Cancerfonden och Vetenskapsrådet.

Tidskrävande arbete
Att utveckla är en AI-algoritm tar tid och kräver stora mängder bilder att tränas på för att den så småningom ska kunna reagera på var misstänkta tumörer finns.

Arbetet sker stegvis. Nu tränas algoritmen på bilder ur Karolinska sjukhusets och Sahlgrenskas arkiv. Därefter ska det testas på bilder från undersökningar som inte varit med när algoritmen skapades, en så kallad extern validering. Då prövas om algoritmen kan tolka bilder från MR-undersökningar från andra röntgenenheter.

Det sista steget är att testa verktyget i vården. Men att AI-tekniken ska ersätta läkarna är inte meningen.

– Jag ser den som en assistens som hjälper oss läkare att snabbare tolka bilderna och att göra oss uppmärksamma på tumörförändringar som kan vara svåra att upptäcka. Den slutgiltiga bedömningen av bilderna kommer alltid en människa att göra, säger Fredrik Jäderling.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024