Fredrik Jäderling

Namn: Fredrik Jäderling.
Född: 1964.
Titel: Överläkare, disputerad 2017.
Arbetar vid: Karolinska Universitetssjukhuset.
Forskningsprojekt: Artificiell intelligens inom prostatacancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MRT).
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 165 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag är röntgenläkare och arbetar med diagnostik av bilder tagna med magnetkamera vid prostatacancer. Att använda magnetkamera innan biopsier tas är en metod som blir allt vanligare. Metoden reducerar antalet män som behöver biopseras och ökar fynd av behandlingskrävande tumörer genom att ta biopsier som är direkt riktad mot tumörerna. Jag leder nu ett forskningsprojekt om hur artificiell intelligens, AI kan användas inom bilddiagnostik.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Dagens diagnostisering av MR-bilder innehåller ett moment där läkaren för hand utlinjerar prostatans yttre begränsning och eventuella tumörer inför att så kallad fusionsbiopsering ska göras. Vid fusionsbiopsier kopplas ultraljudsbilden av prostatan till inritningen från MR. Det gör att biopsier riktade direkt mot de inritade tumörer kan tas. Bidraget från Prostatacancerförbundet ska användas för att utveckla ett verktyg där AI utför ritmomentet. Att rita är tidskrävande och det kan dessutom vara svårt att se prostatans exakta form. Syftet är att verktyget ska automatisera utlinjeringen och med större precision än det mänskliga ögat, kunna identifiera prostatans form. Vi räknar med att projektet är klart till november 2019. Nästa steg blir då att tillsammans med en mjukvarutillverkare starta produktionen.

Hur ska studien göras?
– För att AI:n ska lära sig förstå hur prostatas form ser ut ska den matas med en stor mängd MR-bilder ur Karolinska sjukhusets arkiv som visar prostata och tumörer. Därefter tränas programmet i att förstå vad den ska leta efter och slutligen testas det på riktiga fall.

Varför vill du göra studien?
– Om verktyget blir så användbart som vi hoppas på så gör det vården effektivare. Allt det här är egentligen till för att frigöra tid för röntgenläkarna för att de ska kunna ägna mer tid åt att göra det som doktorer är bra på, det vill säga att granska tumörer och mindre tid på att rita.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– AI:n kan göra att vi hinner med fler granskningar och fler biopsier samt att granskningen blir säkrare. Alla små steg som förbättrar vården är till gagn för patienterna.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024