Styrelse

Prostatacancerförbundets styrelse svarar för att förbundets stadgar följs samt för organisation och förvaltning av förbundets angelägenheter.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och två ersättare. Ordförande väljs för två år och övriga ledamöter väljs hälften i taget växelvis för två år. Ersättare väljs på ett år.

I Prostatacancerförbundets styrelse sitter:


Kent Lewén

Ordförande

070-976 45 00

Uppdrag: Ordförande i Arbetsutskottet, representant i NVP, ordförande i Forskningsrådet.

Skicka E-post

Hans Joelsson

Vice ordförande

070-330 31 34

Uppdrag: Ledamot i Arbetsutskottet, representant i NPCR, representant i Nationella PROM-gruppen.

Skicka E-post

Bengt Ekvall

Ledamot

076-196 09 37

Uppdrag: Ordförande i Stipendiekommittén.

Skicka E-post

Håkan Florin

Ledamot

073-064 14 66

Uppdrag: Representant i e-MVP, Almedalen.

Skicka E-post

Jan Frick

Ledamot

070-829 33 60

Uppdrag: Representant i NVP, regiongrupp - nationellt ansvarig.

Skicka E-post

Gert Malmberg

Ledamot

070-376 78 11

Uppdrag: Representant i NPCR, ledamot i Forskningsrådet, representant i Nationella PROM-gruppen.

Skicka E-post

Inga-Lill Själander

Ledamot

070-639 06 45

Uppdrag: Ledamot i Läkemedelsutskottet.

Skicka E-post

Erik Andersson

Ersättare

076-044 69 15

Uppdrag: Ledamot i Stipendiekommittén.

Skicka E-post

Lars Björnerbäck

Ersättare

070-723 00 31

Uppdrag: Ledamot i Stipendiekommittén.

Skicka E-post