Styrelse

Prostatacancerförbundets styrelse svarar för att förbundets stadgar följs samt för organisation och förvaltning av förbundets angelägenheter.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och två ersättare. Ordförande väljs för två år och övriga ledamöter väljs hälften i taget växelvis för två år. Ersättare väljs på ett år.

I Prostatacancerförbundets styrelse sitter:

Porträttbild på Magnus Klang ersättare i Prostatacancerförbundets styrelse

Magnus Klang

Ordförande

070-659 12 75

Hans 2021

Hans Joelsson

Vice ordförande

070-330 31 34

Hakan 2021

Håkan Florin

Ledamot

073-064 14 66

Janne 2021

Jan Frick

Ledamot

070-829 33 60

Gert 2021

Gert Malmberg

Ledamot

070-376 78 11

Porträttbild på Gunnar Ersbo ersättare i Prostatacancerförbundets styrelse

Gunnar Ersbo

Ledamot

070-512 65 41

Lars Ove Bengtsson

Lars-Ove Bengtsson

Ledamot

070-676 30 14

Lolo Tode Palm

Lolo Tode Palm

Ersättare

070-286 66 85

Sven Olov Lundback

Sven-Olov Lundbäck

Ersättare

073-089 51 87