Styrelse

Prostatacancerförbundets styrelse svarar för att förbundets stadgar följs samt för organisation och förvaltning av förbundets angelägenheter.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och två ersättare. Ordförande väljs för två år och övriga ledamöter väljs hälften i taget växelvis för två år. Ersättare väljs på ett år.

I Prostatacancerförbundets styrelse sitter:

Kent 2021

Kent Lewén

Ordförande

070-976 45 00

Uppdrag: Ordförande i Arbetsutskottet, representant i NVP, ordförande i Forskningsrådet.

Hans 2021

Hans Joelsson

Vice ordförande

070-330 31 34

Uppdrag: Ledamot i Arbetsutskottet, representant i NPCR, representant i Nationella PROM-gruppen.

Bengt 2021

Bengt Ekvall

Ledamot

076-196 09 37

Uppdrag: Ordförande i Stipendiekommittén.

Hakan 2021

Håkan Florin

Ledamot

073-064 14 66

Uppdrag: Representant i e-MVP, Almedalen.

Janne 2021

Jan Frick

Ledamot

070-829 33 60

Uppdrag: Representant i NVP, regiongrupp - nationellt ansvarig.

Gert 2021

Gert Malmberg

Ledamot

070-376 78 11

Uppdrag: Representant i NPCR, ledamot i Forskningsrådet, representant i Nationella PROM-gruppen.

Inga Lill 2021

Inga-Lill Själander

Ledamot

070-639 06 45

Uppdrag: Ledamot i Läkemedelsutskottet.

Erik 2021

Erik Andersson

Ersättare

076-044 69 15

Uppdrag: Ledamot i Stipendiekommittén.

Lasse 2021

Lars Björnerbäck

Ersättare

070-723 00 31

Uppdrag: Ledamot i Stipendiekommittén.