Styrelse

Prostatacancerförbundets styrelse svarar för att förbundets stadgar följs samt för organisation och förvaltning av förbundets angelägenheter.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och två ersättare. Ordförande väljs för två år och övriga ledamöter väljs hälften i taget växelvis för två år. Ersättare väljs på ett år.


I Prostatacancerförbundets styrelse sitter:


Kjell Brissman

Ordförande

070-569 08 66

Skicka E-post

Leif Sundqvist

Vice ordförande

070-270 63 80

Skicka E-post

Bengt Ekvall

Ledamot

076-196 09 37

Skicka E-post


Hans Joelsson

Ledamot

070-330 31 34

Skicka E-post

Gert Malmberg

Ledamot

070-376 78 11

Skicka E-post

Johan Sällström

Ledamot

070-938 37 37

Skicka E-post

Erik Andersson

Ersättare

076-044 69 15

Skicka E-post

Håkan Florin

Ersättare

073-064 14 66

Skicka E-post