Beviljade forskningsanslag

Här presenterar vi de forskningsanslag Prostatacancerfonden har beviljat de senaste åren. Projekten avser bland annat säkrare diagnostik samt nya och individualiserade behandlingsmetoder.

Senast uppdaterad 14 mars 2024