Beviljade forskningsanslag

Här presenterar vi de forskningsanslag Prostatacancerfonden har beviljat de senaste åren. Projekten avser bland annat säkrare diagnostik samt nya och individualiserade behandlingsmetoder.


Senast uppdaterad 16 juli 2020