Forskningsanslag 2021

Under 2021 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor till följande forsknings- och utvecklingsprojekt inom prostatacancerområdet.

 • Anders Bjartell, Inst för translationell medicin, enh för urologisk cancerforskning, Lunds universitet, fick 800 000 kronor. Projekt: PRO-PET – En prospektiv studie för implementering av PSMA PET-CT vid primär staging av intemediär och högrisk prostatacancer.
 • Anders Bjartell, VO Urologi, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne fick 150 000 kronor. Projekt: Tidig upptäckt av prostatacancer, så kallad organiserad prostatacancertestning.
 • Anna Bill-Axelsson, Inst för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, fick 900 000 kronor. Projekt: SPCG-17: Prostate cancer active surveillance trigger trial (PCASTT).
 • Carina Danemalm Jägervall, Kirurgkliniken Växjö, Region Kronoberg fick 37 000 kronor. Projekt: Digitalisering av cancerrehabilitering med fokus på sexuell hälsa.
 • Charlotte Alverbratt, Inst för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, fick 500 000 kronor. Projekt: The influence of using PROM in the clinical encounter on patient experienced symptom relief in men with metastatic castration resistant prostate cancer.
 • Elin Trädgårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lunds universitet, fick 450 000 kronor. Projekt: Utveckling av PSMA-PET-CT-bildbiomarkörer baserat på artificiell intelligens (AI) hos patienter med prostatacancer. Vi vill utveckla automatiska mått, baserat på avancerad AI, för tumörbörda ur PET-CT-bilder och se hur dessa korrelerar till överlevnad och effekt av behandling.
 • Filip Szczepankiewicz, Inst för Kliniska vetenskaper, Lunds universitet, fick 375 000 kronor. Projekt: Multidimensional MRI for non-invasive detection and diagnosis of prostate cancer.
 • Jens Sörensen, Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala universitet, fick 400 000 kronor. Projekt: PROCAP- Evalution of prostate cancer aggressiveness using quantitative perfusion measurements.
 • Karin Söderkvist, Strålningsvetenskaper, Umeå universitet, fick 450 000 kronor. Projekt: Metastasis directed stereotactic body radiotherapy for oligo metastatic hormone sensitive prostate cancer, METRO.
 • Karin Welén, Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Center for Cancer Research, fick 450 000 kronor. Projekt: Promeniche – en studie av en premetastatiska nischen i skelettet för att identifiera biomarkörer och nya behandlingsmöjligheter för tidig spridning av prostatacancer.
 • Katja Fall, Medicinska vetenskaper, Örebro universitet, fick 450 000 kronor. Projekt: Prostatacancer, TMPRSS2 och covid-19 – slumpsamband eller öppning för intervention?
 • Kristine Hagelsteen, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Kirurgi, Skåne Universitetssjukhus fick 650 000 kronor. Projekt: Lämplighetsutvärdering av blivande kirurger/urologer.
 • Lars E Olsson, Inst för translationell medicin Lunds universitet, fick 450 000 kronor. Projekt: Utveckling av syntetisk CT för att möjliggöra MR-baserad strålbehandling av patienter med höftproteser.
 • Malin Hagberg Thulin, Inst för Medicin, Göteborgs universitet, fick 450 000 kronor. Projekt: Hormonal regulation of sclerotic prostate cancer - Pre-clinical disease modeling to improve treatments for patients with metastatic bone disease.
 • Martin Eklund, Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, fick 900 000 kronor. Projekt: Artificiell intelligens och genomisk profilering för att förbättra prognostik och behandlingsval för män med prostatacancer.
 • Masood Kamali-Moghaddam, Biomedicinskt centrum, IGP, Uppsala universitet, fick 450 000 kronor. Projekt: Development and clinical implementation of advanced technologies for detection and characterization of exosomes as biomarkers for prostate cancer.
 • Michael Häggman, Inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, fick 450 000 kronor. Projekt: Minimalt invasiv proteinbiomarkörbaserad diagnostik och behandlingsprediktion.
 • Nationella prostatacancerregistrets (NPCR) projekt Individuell patientöversikt prostatacancer; IPÖ prostatacancer (tidigare Patientöversikt prostatacancer; PPC) fick 1,5 miljoner kronor för fortsatt utveckling.
 • Pernilla Wikström, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, fick 900 000 kronor. Projekt: Betydelse av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av olika sorters metastaserande prostatacancer.
 • Rebecka Hellsten, Inst för translationell medicin, Lunds universitet, fick 367 500 kronor. Projekt: STAT3 and immunosuppressive cells in prostate cancer.
 • Stefan Carlsson, Urologkliniken NKS samt MMK, Karolinska Institutet, fick 900 000 kronor. Projekt: En nationell randomiserad studie jämförande ”salvage” strålbehandling och individualiserad PSMA-PET CT styrd behandling hos patienter med PSA-återfall efter operation.
 • Stina Rudolfsson/Andreas Josefsson, Kirurgi och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, fick 450 000 kronor. Projekt: Application for funding for one of the projects in the APACA-trial: Androgen deprivation therapy induced apoptosis and its implication of early resistant mechanism, senescence and proliferation in metastatic prostate cancer.
 • Thuy Tran, Onkologi och Patologi, Karolinska Institutet, fick 500 000 kronor. Projekt: Clinical implementation of the bombesin peptide radiotracer: A first PET pharmacokinetics and dosimetry study in prostate cancer patients.
 • Tobias Nordström, Karolinska Institutet, fick 900 000 kronor. Projekt: Transforming detection of prostate cancer using blood-based risk prediction and imaging-targeted biopsies-completing the STHLM3MRI project.
 • Ulrika Warpman Berglund, Onkologi-Patologi, Karolinska institutet, fick 450 000 kronor. Projekt: Continuation application: PAICS inhibitors as novel treatment options for castrationresistant prostate cancer.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet, fick 450 000 kronor. Projekt: The role of miR-379 in metastatic dissemination to bone.

Senast uppdaterad 09 februari 2022