Forskningsanslag 2013

Under 2013 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt över 1 miljon kronor till följande framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning.

  • Andreas Thorstensson, överläkare i urologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, fick 207 000 kronor. Projekt: Studier av emoblirisk vid olika operationer vid prostatacancer och vid höftledsoperation samt studier hur olika typer av endokrinterapi och socioekonomisk status påverkar dessa risker.
  • Enrique Castellanos, leg läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Radiumhemmet Stockholm, fick 350 000 kronor. Projekt: Reduktion av biverkningar och behandlingstid med fyrdimensionell radioterapi (4RDT) hos patienter som genomgår högdos strålbehandling av prostatacancer. Detta är en prövarinitierad fas 2 studie.
  • Ingela Franck Lissbrant, specialistläkare, medicine doktor fick med medsökande Marie Hjelm Eriksson, Pär Stattin, Magnus Törnblom och Jan-Erik Damber 400 000 kronor. Projekt: Pilotprojekt där registrering av relevanta variabler vid behandling av män med CRPC utforskas. Registrering av behandlingspreparat, cytostatika-hormoner, isotop och extern strålbehandling sker för att utvärdera och för att optimera behandlingsindikationer, optimal timing och även regionala skillnader.
  • Per Fransson, docent, lektor, leg. sjuksköterska, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet fick 100 000 kronor. Projekt: Utvärdera hur nöjda män med prostatacancer är med cancervården. Uppdraget innebär en vetenskaplig analys av Prostatacancerförbundets enkätundersökning år 2012 med 3 513 enkäter.

Senast uppdaterad 14 maj 2020