Forskningsanslag 2012

Under 2012 delade Prostatacancerfonden ut över 1 miljon kronor till följande framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning.

  • Anna Bill-Axelson, docent och överläkare, Akademiska sjukhuset Uppsala, fick 150 000 kronor. Projekt: Minskad morbiditet hos män med prostatacancer genom förbättrad diagnostik och behandling.
  • Jan-Erik Damber, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, fick 750 000 kronor. Projekt: Scandinavian Prostate Cancer Group Studie nr 14 (SPCG 14) - en prospektiv randomiserad studie som jämför kombinationsbehandling med antiandrogen och Taxotere mot enbart antiandrogen hos patienter som har återfall av prostatacancer efter kurativt syftande terapi.
  • Sabina Davidsson, doktorand, Universitetssjukhuset Örebro, fick 150 000 kronor. Projekt: Kronisk inflammation och risken för aggressiv prostatacancer.

Senast uppdaterad 14 maj 2020