Forskningsanslag 2023

Under 2023 beslutade Prostatacancerfonden att dela ut medel för 16,6 miljoner kronor till följande forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten syftar till att förbättra diagnostik och vård inom prostatacancerområdet.

 • Anders Bjartell, Inst för translationell medicin, Lunds universitet, fick 1 000 000 kronor. Projekt: PRO-PET - En prospektiv studie av PSMA PET-CT vid intermediär och högrisk prostatacancer.
 • Anders Bjartell, VO Urologi, Skånes universitetssjukhus, fick 100 000 kronor. Projekt: Tidig upptäckt av prostatacancer: Organiserad prostatacancertestning OPT.
 • Andreas Josefsson, Inst för kirurgi och perioperativa vetenskaper, Umeå universitet, fick 500 000 kronor. Projekt: Precision medicine in the early phase of metastatic prostate cancer.
 • Ann-Sofie Jemth, Inst för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, fick 1 100 000 kronor. Projekt: APE2 inhibitors as a novel treatment option for prostate cancer.
 • Anna Lantz, Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, fick 1 100 000 kronor. Projekt: Prostate cancer IRE Study (PRIS) - A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer.
 • Elin Trägårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lunds universitet, fick 780 000 kronor. Projekt: Utveckling av PSMA-PET-CT-bildbiomarkörer baserat på artificiell intelligens (AI) hos patienter med prostatacancer. Vi vill utveckla automatiska mått, baserat på avancerad AI, för tumörbörda ur PET-CT-bilder och se hur dessa korrelerar till överlevnad och effekt av behandling.
 • Ingela Franck Lissbrant, Inst för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, fick 300 000 kronor. Projekt: Värdet av att använda PROM under det kliniska mötet hos män med spridd prostatacancer - en randomiserad studie.
 • Jonas Hugosson/Kimia Kohestani, Inst för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, fick 1 000 000 kronor. Projekt: G2B-studien - en biomarkörstudie inom Göteborgs PSA/MR-baserade randomiserade screeningsstudie G2.
 • Karin Welén, Kliniska vetenskaper/Urologi, Göteborgs universitet, fick 500 000 kronor. Projekt: Molekylär överensstämmelse mellan primärtumör i prostata och cirkulerande tumörceller.
 • Kristine Hagelsteen, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Kirurgi, Skåne Universitetssjukhus fick 650 000 kronor. Projekt: Lämplighetsutvärdering av blivande kirurger/urologer.
 • Marene Landström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, fick 1 100 000 kronor. Projekt: Utvecklandet av nya och mer specifika behandlingsalternativ för män med kastrationsresistent prostatacancer.
 • Maria Brattsand, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, fick 300 000 kronor. Projekt: KLK4 och prostatacancer.
 • Mark Clements, Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, fick 1 100 000 kronor. Projekt: Health economic evaluations to support organised prostate cancer testing in Sweden.
 • Martin Eklund, MEB, Karolinska Institutet, fick 1 100 000 kronor. Projekt: Artificiell intelligens och genomisk profilering för att förbättra prognostik och behandlingsval för män med prostatacancer.
 • Masood Kamali-Moghaddam, Biomedicinskt centrum, IGP, Uppsala universitet, fick 500 000 kronor. Projekt: Exosomes as Biomarkers for Prostate Cancers.
 • Nationella prostatacancerregistrets (NPCR) projekt Individuell patientöversikt prostatacancer; IPÖ prostatacancer (tidigare Patientöversikt prostatacancer; PPC) fick 1,4 miljoner kronor för fortsatt utveckling.
 • Nationella prostatacancerregistrets (NPCR) projekt Individuell patientöversikt prostatacancer; IPÖ prostatacancer (tidigare Patientöversikt prostatacancer; PPC) fick 600 000 kronor för utveckling och implementering av nationella strukturerade svarsmallar inom prostatacancerdiagnostiken.
 • Olof Akre, Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, fick 500 000 kronor. Projekt: ProMort - a Program for prediction of mortality in prostate cancer.
 • Pernilla Wikström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, fick 1 100 000 kronor. Projekt: Betydelse av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av olika sorters metastaserande prostatacancer.
 • Senada Hajdarevic, Inst för omvårdnad, Umeå universitet, fick 500 000 kronor. Projekt: Hur går det för dig? Sjuksköterskeledda proaktiva telefonuppföljningar med patienter efter att primär cancerbehandling avslutats stärker patienterna och förbättrar deras livskvalitet.
 • Tobias Nordström, Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, fick 850 000 kronor. Projekt: Optimizing screening for prostate cancer - “do it right”.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet, fick 500 000 kronor. Projekt: Epitranscriptomics in prostatecancer progression.

Senast uppdaterad 31 januari 2024