Forskningsanslag 2019

Under 2019 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt 12,2 miljoner kronor till följande forsknings- och utvecklingsprojekt inom prostatacancerområdet.

 • Agneta Wennman-Larsen, Inst. Omvårdnad, Sophiahemmet högskola, fick 343 000 kronor. Projekt: Emotional distress in relation to PSA-levels and physical symptoms of progression in men with metastatic castration refractory prostate cancer (mCRPC).
 • Agnieszka Krzyzanowska, Lunds universitet, fick 800 000 kronor. Projekt: Digital pathology and artificial intelligence in prostate cancer.
 • Anders Bjartell, Enh f urologisk cancerforskning, Inst f translationell medicin, Lunds universitet, fick 1 250 000 kronor. Projekt: Blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling vid kastrationsresistent prostatacancer.
 • Anders Widmark, Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet, fick 650 000 kronor. Projekt: Targeting TGFß and STAT3 to improve enzalutamide treatment in bone metastatic castration resistant prostate cancer (CRPC) patients.
 • Andreas Forsvall, IKVL, Lunds universitet, fick 583 000 kronor. Projekt: Ny metod för säkrare prostatabiopsier.
 • Delila Gasi Tandefelt, Kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, fick 300 000 kronor. Projekt: Translating Prostate Cancer Genetics into Clinical Benefit.
 • Elin Thysell/Andreas Josefson, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, fick 650 000 kronor. Projekt: Biomarkörstudie vid aktiv monitorering för prostatacancer inom den randomiserade kliniska multicenterstudien SPCG-17 (BASP-SPCG17).
 • Eva Samuelsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, fick 300 000 kronor. Projekt: Kan en mobilapp underlätta bäckenbottenträning och påverka besvär av urinläckage efter radikal prostatektomi?
 • Firas Tarish, Urologkliniken, Södersjukhuset, fick 300 000 kronor. Projekt: Studier av mekanismerna bakom den additiva effekten av neoadjuvant kastration vid strålbehandling av prostatacancer.
 • Fredrik Jäderling, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Ins, Röntgenkliniken, Nya Karolinska Universitetssjukhuset, fick 165 000 kronor. Projekt: Artificiell intelligens inom prostatacancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MRT).
 • Gabriel Sandblom, Institutionen för kliniska vetenskaper, VO kirurgi, Södersjukhuset, fick 155 000 kronor. Projekt: Anemi hos män med metastaserande prostatacancer. Behandling och inverkan på livskvalitet.
 • Jonas Nilsson, Strålningsvetenskaper, Umeå universitet, fick 650 000 kronor. Projekt: Combination of liquid biopsy techniques for therapy stratification of patients with castration resistant prostate cancer.
 • Kristine Hagelsteen, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Kirurgi, Skåne Universitetssjukhus fick 549 529 kronor. Projekt: Lämplighetsutvärdering av blivande kirurger/urologer.
 • Marene Landström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, fick 1 200 000 kronor. Projekt: Utvärdera det kliniska värdet av nya potentiella framtida läkemedel och biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
 • Marie Lundholm, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, fick 300 000 kronor. Projekt: Immunprofilering och exosomer: Nya biomarkörer eller terapeutiska mål för prostatacancer?
 • Mark Clements, Inst. för medicinsk epidemiologi och biostatisitik, Karolinska Institutet, fick 300 000 kronor. Projekt: Kostnadseffektivitet vid screening av prostatacancer.
 • Mauritz Waldén, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad, fick 300 000 kronor. Projekt: Stockholm3 vs nationella vårdprogrammet vid SFV prostatacancer.
 • Nationella prostatacancerregistrets (NPCR) projekt Patientöversikt prostatacancer (PPC) fick 1,5 miljoner kronor för fortsatt utveckling.
 • Oskar Vilhelmsson Timmermand, Lunds universitet, fick 300 000 kronor. Projekt: Användning av radioprotektor A1M för skydd av njurar och benmärg vid radionuklidterapi av prostatacancer med anti-PSMA ligander: En potentiell strategi för förbättrat terapiresultat och breddad målgrupp.
 • Pernilla Wikström, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, fick 650 000 kronor. Projekt: Betydelse av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av aggressiv prostatacancer.
 • Vladimir Kashuba, MTC, Karolinska Institutet, fick 300 000 kronor. Projekt: Molekylära mekanismer som reglerar tumörinhiberande förmåga hos fibroblaster i förhållande till klinisk prognos.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet, fick 650 000 kronor. Projekt: Prognostic markers and therapeutic targets for metastatic spread of prostate cancer.

Senast uppdaterad 16 februari 2021