Forskningsanslag 2016

Under 2016 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt 3,5 miljoner kronor till följande framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning.

  • Andreas Josefsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, fick 703 000 kronor. Projekt: Identifiering av biomarkörer för optimerad screening.
  • Jonas Hugosson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, fick 640 000 kronor. Projekt: Forskning om mpMR och rikade biopsier kan ge säkrare diagnos och behandlingsbeslut.
  • Karin Welén, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, fick 550 000 kronor. Projekt: Karaktärisering av kastrationsresisent prostatacancer via cirkulerade tumörceller.
  • Pär Stattin och projekt för att utveckla Patientöversikt Prostatacancer fick 1 miljon kronor.
  • Sten Nilsson, Institutionen för onkologi-patologi, Radiumhemmet, fick 609 000 kronor. Projekt: Betydelsen av lokal radikalitet vid kurativ strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer.

Senast uppdaterad 14 maj 2020