Forskningsanslag 2020

Under 2020 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt 12,3 miljoner kronor till följande forsknings- och utvecklingsprojekt inom prostatacancerområdet.

 • Amanda Hellström, lnst för Hälso- och Vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, fick 414 479 kronor. Projekt: Utveckling och test av internetbaserat-KBT stöd med fokus på sexuell rehabilitering till par där ena parten genomgått behandling för prostatacancer.
 • Anders Bjartell, lnst för translationell medicin, Lunds universitet, fick ytterligare 200 000 kronor (fick 600 000 kronor i december 2019). Projekt: Blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling vid kastrationsresistent prostatacancer.
 • Andreas Josefsson/Stina Rudolfsson, Kirurgi och perioperativa vetenskaper, Umeå universitet, fick 820 000 kronor. Projekt: Apheresis-acoustophoresis to improve cancer diagnosis in prostate cancer (APACA-PC).
 • Anna Lantz, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, fick 388 784 kronor. Projekt: Evaluation and optimization of active surveillance for men living with clinically insignificant prostate cancer.
 • Anzhelika Vorobyeva, Uppsala universitet, fick 340 000 kronor. Projekt: Targeting of EpCAM using DARPin molecules for theranostics of prostate cancer.
 • Camilla Thellenberg Karlsson, Strålningsvetenskaper, Onkologi, Umeå universitet, fick 820 000 kronor. Projekt: ”Hypo-M1” hypofraktionerad strålbehandling till primärt metastaserade patienter. Studie av biverkningar, effekt och livskvalitet. Nationell Registerbaserad Randomiserad studie inom NPCR, PPC.
 • Caroline Olsson, Radiofysik, Göteborgs universitet, fick 400 000 kronor. Projekt: Ta fram nationella riktlinjer för riskorgan vid strålbehandling av prostatacancer och utvärdering av dessa för att likrikta behandlingen i landet samt öka kunskapen om biverkningar och hur de bättre ska kunna undvikas i framtiden.
 • Delila Gasi Tandefelt, Kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, fick 400 000 kronor. Projekt: Krävs intensifierad behandling för män med medfödda förändringar i DNA-reparationsgenerna?
 • Henrik Grönberg, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, fick 270 000 kronor. Projekt: Probio en utfallsanpassad och randomiserad flerarms biomarkörs-driven studie med forskningspersoner med spridd icke-hormonkänslig prostatacancer.
 • Joanna Strand, Kliniska vetenskaper, Lunds universitet, fick 400 000 kronor. Projekt: Märka en antikropp som binder PSA på cancerceller med olika isotoper som kan användas för både bilddiagnostik och behandling.
 • Karin Welen/Jonas Nilsson, Kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, ffick 820 000 kronor. Projekt: Transkriptionsprofiler i vätskebiopsier för behandlingsprediktion vid metastaserad prostatacancer.
 • Kimia Kohestani, Kliniska vetenskaper, Urologi, Göteborgs universitet, fick 400 000 kronor. Projekt: G2B-studien - en biomarkörstudie inom Göteborgs PSA/MR-baserade randomiserade screeningstudien, G2.
 • Kristine Hagelsteen, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Kirurgi, Skåne Universitetssjukhus fick 650 000 kronor. Projekt: Lämplighetsutvärdering av blivande kirurger/urologer.
 • Malin Hagberg Thulin, Medicin, Centre for Bone and Arthritis Research, Sahlgrenska sjukhuset, fick 200 000 kronor. Projekt: Hormonal regulation of sclerotic prostate cancer. Pre-clinical disease modeling to improve treatments for patients with metastatic bone disease.
 • Marene Landström, Medicinska Biovetenskaper, Umeå universitet, fick ytterligare 50 000 kronor (fick 600 000 kronor i december 2019) . Projekt: A novel cancer drug strategy by targeting the oncogenic TGFB-TRAF6 signaling pathway.
 • Mark Clements, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, fick 820 000 kronor. Projekt: Kostnadseffektivitet för testning av prostatacancer med hjälp av MRI och STHLM3-testet.
 • Martin Eklund, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, fick 300 000 kronor. Projekt: Fortsatt utveckling och klinisk validering av artificiell intelligens-assisterad diagnostik och gradering av prostatabiopsier.
 • Masood Kamali-Moghaddam, Biomedicinskt centrum, IGP, Uppsala universitet, fick 200 000 kronor. Projekt: Development and clinical implementation of advanced technologies for detection and characterization of exosomes as biomarkers for prostate cancer.
 • Neha Singh, lnst of Clinical Sciences, Department of Urology, Sahlgrenska University Hospital, fick 820 000 kronor. Projekt: Identification and evaluation of Human papillomavirus infection in prostate carcinogenesis.
 • Nationella prostatacancerregistrets (NPCR) projekt Patientöversikt prostatacancer (PPC) fick 1,6 miljoner kronor för fortsatt utveckling.
 • Sabina Davidsson, Urologiska kliniken, Universitetssjukhus Örebro, fick 400 000 kronor. Projekt: Immunförsvarets roll vid utvecklingen av lymfkörtelmetastaserad prostatacancer.
 • Susan Evans Axelsson, Lunds universitet, Skåne University Hospital, fick 385 000 kronor. Projekt: Radioligand therapy (RLT) in prostate cancer: In vivo detection and therapy with novel radiolabeled antibodies combined with pharmacological approaches.
 • Tanja Stocks, Kliniska vetenskaper, Lunds universitet, fick 400 000 kronor. Projekt: Unraveling the causes behind increased mortality of prostate cancer in obese men: a large-scaled epidemiological study.
 • Ulrika Warpman Berglund, Onkologi/patologi, Karolinska Institutet, fick 400 000 kronor. Projekt: Small-molecule PAICS inhibitors as novel treatment for castration-resistant prostate cancer.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet, fick 400 000 kronor. Projekt: miRNAs as therapeutic targets and prognostic markers for metastatic spread of prostate cancer.

Senast uppdaterad 16 februari 2021