Valberedning

I Prostatacancerförbundets valberedning sitter fem ledamöter som alla har god inblick i Prostatacancerförbundets organisation och styrelse.

Valberedningen har en mandatperiod på två år och som uppgift att ta fram förslag till:

  • Styrelse
  • Förtroendevald revisor

Valberedningen planerar sitt arbete självständigt och deltar aktivt i de sammanhang där medlemmar och förtroendevalda möts. En ledamot av valberedningen har också efter anmälan rätt att delta och yttra sig vid Prostatacancerförbundets styrelsesammanträden.

I Prostatacancerförbundets valberedning sitter:

Sture 300X300

Sture Henningsohn

Träpatronerna Sundsvall, Sammankallande ordförande

070-315 19 50

Anders 300X300

Anders Hansson

ProLiv Väst

073-231 40 10

Ingemar 300X300

Ingemar Engberg

ProLivskvalitet Helsingborg

070-819 72 33

Torsten S 300X300

Torsten Sundberg

ProLiv Stockholm

070-592 16 80

Ulf Holmberg

Ulf Holmberg

Prostatacancerföreningen Dalarna

070-340 07 38