Om oss

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 lokala patientföreningar som tillsammans verkar för ökad kunskap om prostatacancer. För att nå vår vision "Ett bra liv trots allt" stödjer vi forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och sprider information och kunskap om sjukdomen.

Almedalen 2019

På underliggande sidor hittar du mer information om förbundets verksamhet, våra patientföreningar, Prostatacancerfonden och Blå bandet. Här finns även information om förbundets historia, nationella och internationella samverkansorganisationer, hedersutmärkelse, kommittéer och utskott, årsredovisningar samt policies och styrdokument. 


Senast uppdaterad 06 november 2020


Vår verksamhet

Här kan du läsa mer om Prostatacancerförbundets arbete.
Forskning Utveckling

Forskning och utveckling

Tack vare generösa gåvor till Prostatacancerfonden kan vi varje år bevilja medel till svensk prostatacancerforskning och dela ut stipendier för kompetensutveckling till sjukvårdspersonal och patientföreträdare.

Fotografiska 2019

Aktiv påverkan för bättre vård

Prostatacancerförbundet driver ett aktivt påverkansarbete för en bättre prostatacancervård, skapar uppmärksamhet och verkar för ökad kunskap om sjukdomen.

Varmland Skaraborg

Stöd till föreningar

Prostatacancerförbundets 27 patientföreningar är självständiga men verkar enligt Prostatacancerförbundets normalstadgar och etiska regler. Prostatacancerförbundet ger kontinuerligt stöd till patientföreningarna.