Om prostatacancer

Prostatacancer är en tumörsjukdom som uppstår i prostatan. Sjukdomen drabbar cirka 10 000 män per år och är Sveriges vanligaste cancerform. Prostatacancer är ovanlig hos män under 50 år och genomsnittsåldern vid diagnos är 70 år. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men det är konstaterat att en viss ärftlighet förekommer.

Vad är prostatan?

Prostatan är en körtel, stor som en valnöt, som sitter under urinblåsan där den omger den övre delen av urinröret. Prostatakörtelns uppgift är att producera den tunnflytande vätska som ska transportera spermierna och kallas sädesvätska. Hos nästan alla män över 50 år förstoras den inre delen av prostata som omsluter urinröret. Det kallas godartad prostataförstoring och har ingenting med cancer att göra. De flesta märker inte så mycket av detta men hos en del män kläms urinröret åt så kraftigt att de får stora problem när de ska kissa. Större besvär kan rättas till med mediciner eller ett enkelt ingrepp.

Symtom på prostatacancer

Prostatacancer ger i ett tidigt stadium ofta inga symtom alls. Sjukdomen märks sällan innan den utvecklats långt, ibland för långt för att kunna botas. Sjukdomen kan emellertid orsaka dessa problem:

  • Svårigheter att urinera
  • Behov av att urinera ofta
  • Smärta vid urinering
  • Blod i urinen

Vart och ett av dessa symtom behöver inte vara prostatacancer utan kan ha andra orsaker. Det är därför viktigt att låta undersöka sig. I väntan på ett nationellt screeningsystem rekommenderar Prostatacancerförbundet alla män mellan 50 och 75 att begära att få testa sitt PSA. Om sjukdomen finns nära i släkten bör man göra det redan från 45 års ålder.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta din vårdcentral om du oroar dig för att du kan ha prostatacancer. Ring 1177 Vårdguiden eller Cancerlinjen om du vill ha sjukvårdsrådgivning via telefon. Då kan du även få hjälp att bedöma symtom eller få hjälp med var du kan söka vård.

Kunskapsbank om prostatacancerFördjupa dina kunskaper om sjukdomen och ställ frågor. Besök vår kunskapsbank prostatacancer.se där du kan läsa om sjukdomen och ställa frågor till en chatbot som är inläst på Nationella vårdprogrammet för prostatacancer, EAU:s riktlinjer och boken "Bra att veta om prostatacancer". 

Klicka här 

Senast uppdaterad 19 februari 2024