Inför läkarbesöket

Det är bra att ta med en närstående vid läkarbesöken eftersom det kan vara svårt att ta till sig allt som sägs. Det är oftast till stor hjälp att i förväg skriva upp frågor som man vill ha svar på. 

Försök även att skriva upp svaren du får då det kan vara svårt att komma ihåg all information läkare och sjuksköterska ger. Du har även rätt att få begriplig information, skriftlig, om din sjukdom och behandling.

Beskedet

Att få besked om att man själv eller någon närstående drabbats av cancer väcker ofta starka känslor, ibland till och med panik och förvirring. Det är en normal reaktion och måste få ta sin tid. Det underlättar att tala med sina nära och med andra som har erfarenhet av sjukdomen. Helst bör man ha flera kontakter med sin läkare och sköterska innan man tar ställning till behandling. Kliniken ska också erbjuda dig en fast vårdkontakt, vanligen i form av en kontaktsjuksköterska som du vid behov kan nå.

En viktig kunskap är att prostatacancer för det mesta utvecklas långsamt vilket ger dig tid att sätta dig in i behandlingsalternativen samt att de allra flesta tack vare nya behandlingsmetoder och läkemedel blir botade eller lär sig leva med sin cancer.

Liten ordlista

Prostatacancerförbundet har tagit fram broschyren "Vad sa läkaren? - Liten medicinsk ordlista" som kan vara till hjälp att förklara svåra ord som du kan ha stött på vid läkarbesöken. Här kan du läsa den som pdf. Vill du hellre ha en fysiskt exemplar kan du beställa broschyren i vår webbshop.

Någon att prata med

När man drabbas av en kris kan det vara skönt att få prata av sig, kanske med någon i familjen, vänner eller någon som befinner sig i samma situation. Känner du att du behöver professionell hjälp ska du alltid kontakta din klinik. Ibland kan det vara skönt att prata med någon som är i samma situation. I Prostatacancerförbundets 29 patientföreningar finns det alltid någon som du kan ringa och prata med. Kanske behöver du råd om behandlingsmetoder, information om biverkningar eller andra rättigheter som du har som patient.

Här hittar du alla våra patientföreningar.

Senast uppdaterad 13 april 2023