Statistik

Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) är ett verktyg för att dokumentera och kvalitetssäkra vården av män med prostatacancer och utgör en grund för kliniskt förbättringsarbete. 


RATTEN är en onlinerapport från NPCR som innehåller data om prostatacancervården från Sveriges alla vårdgivare. Dessa data redovisas också i en kommenterad årsrapport i pdf-format. I RATTEN redovisar NPCR resultat från alla diagnosår från och med 1998 eller från det år när variabeln infördes. Syftet med RATTEN är att vara en källa till kunskap om svensk prostatacancersjukvård för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. RATTEN innehåller data på patienter som diagnostiserats fram till sista december föregående år och från och med 2020 kommer data att 1 september visas för innevarande år fram t.o.m. juni.

Här kan du hitta aktuell statistik.

Senast uppdaterad 18 maj 2020