Patientens rättigheter & vårdens skyldigheter

När man själv eller någon i ens närhet är svårt sjuk är det bra att känna till vilka rättigheter man har som patient och vilka skyldigheter vården har. Här kan du läsa mer om bland annat hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen samt rätten till en ny medicisk bedömning.

Hälso- och sjukvårdslagen

Vårdens skyldigheter regleras bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 82:763). Den anger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården ska utföras för att uppfylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till hälso- och sjukvårdslagen.

Patientlagen

Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bland annat diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap 1–2 § patientlagen). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda fast vårdkontakt samt information om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, även inom en annan region. Vårdgivaren ska också informera om möjligheten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad öppenvård. Enligt det så kallade patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, till exempel hur och när ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan.

Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt samt åtgärder inom vissa tider. De ledtider som anges i de standardiserade vårdförloppen omfattas inte av vårdgarantin.

Ny medicinsk bedömning (second opinion)

Det finns många olika behandlingar för prostatacancer och det är inte alltid lätt att veta vilken behandlingsmetod som är bäst för en själv. Ibland kanske man inte är nöjd med bedömningen som man har fått av sin läkare eller så kanske man känner att man skulle vilja ha ett andra utlåtande från en annan läkare för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. I båda fallen kan man då ha rätt till en ny medicinsk bedömning även så kallad ”second opinion”.

Senast uppdaterad 31 maj 2023