Potens och potensmedel

Potens och sexuell hälsa kan vara viktiga delar av mannens välbefinnande och självkänsla. För mannen kan potensproblem vara en källa till oro som påverkar självförtroende och relationer. Här får du information om potens och olika potensmedel. 

En man som har svårt att få stånd

Bild: Canva

Många behandlingar för prostatacancer kan påverka den sexuella funktionen, inklusive potensen. Kirurgi och strålning kan skada nerver och blodkärl som är viktiga för att upprätthålla en erektion. Hormonterapi kan också påverka lusten till sex och erektionen eftersom den minskar produktionen av manliga könshormoner.

För många män är potensen intimt förknippad med deras självbild och känsla av maskulinitet. När potensproblem uppstår kan det utlösa en känsla av otillräcklighet och ifrågasättande av ens manlighet. Det är viktigt att förstå att erektil dysfunktion är en vanlig företeelse och inte nödvändigtvis ett tecken på personlig svaghet eller brist på manlighet.

Potensproblem och potensmedel
Potensproblemen som kan uppstå efter behandling för prostatacancer kan vara temporära eller långvariga. Många män upplever en gradvis förbättring av potensen över tid, men för vissa kan problemen vara permanenta.

Receptbelagd potensmedel får bara säljas på godkända apotek, och när du har ett recept utskrivet av läkare. En viktig anledning till detta är att du behöver få information om det finns något särskilt att tänka på när du tar medicinen. Läkemedel mot potensproblem innehåller ofta ämnena sildenafil, tadalafil eller vardenafil. 

Potensmedlet Viagra, som är en av världens mest välkända, var länge patentskyddat. Efter att patentet löpte ut har marknaden fått många generiska versioner av Viagra, vilket resulterat i en betydande prissänkning av denna typ av medicin. Dessa läkemedel i tablettform kallas PDE5-hämmare och hjälper till att öka blodflödet till penis och förstärker nervsignalerina, vilket underlättar upprätthållandet av en erektion. Det är viktigt att notera att dessa läkemedel inte är en permanent lösning och inte botar den underliggande orsaken. 

Psykosociala faktorer, som stress, depression och relationssvårigheter, kan också spela roll för potensen. Att identifiera och hantera dessa faktorer är avgörande för att hantera och förbättra potensen. Rädslan för att inte kunna tillfredsställa sig själva eller sin partner kan skapa en negativ spiral av prestationsångest, vilket i sin tur kan förvärra potensproblemen. Att öppet diskutera dessa känslor med ens partner eller vårdgivare kan vara ett viktigt steg för att minska den emotionella bördan. Ibland kan en terapeut eller sexolog vara till hjälp för att erbjuda stöd. 

Sexologiskt stöd och "Sex, samliv & prostatacancer"
Möjligheten till sexologiskt stöd varierar över landet. Trots att behovet av sexuell rehabilitering efter behandling mot prostatacancer uppmärksammas alltmer saknas sexologisk kompetens vid flera av de behandlande vårdenheterna. Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska om vilken hjälp du kan få på din vårdenhet.

Carina Danemalm Jägervall har tillsammans med Ola Bratt skrivit ”Sex, samliv & prostatacancer” som finns att läsa för dig som vill fördjupa dig inom detta område. Boken ger läsaren en heltäckande information om vad de sexuella förändringarna kan innebära och hur man kan möta dem. Boken riktar sig inte enbart till dig som fått en cancerdiagnos utan också till din partner. Du hittar boken här. 

Det är viktigt att ha öppna diskussioner med vården och få stöd för att hantera de fysiska och emotionella aspekterna av prostatacancer och dess påverkan på sexuell hälsa.


Fler hjälpmedel 
Det finns även hjälpmedel som pubisring, injektionsbehandlingar och och vakuumpump. En penisring förstärker mannens erektion genom att strypa blodflödet bort från penis och med en penispump vidgas blodkärlen och blodflödet ökar. Injektionsbehandlingar sprutas in vid sidan av penis. 

På till exempel Apoteas hemsida här hittar du olika alternativ. 

Läkemedelsbehandling

  • PDE5-hämmare
  • Alprostadil (PGE1-analog)
  • Aviptadil och fentolaminmesilat
  • Kirurgisk behandling

 

Källor: RFSU, Läkemedelsverket, Regionala cancercentrum i samverkan, 1177, prostatacancer.se

Senast uppdaterad 18 januari 2024