Behandling

Utvecklingen går snabbt framåt när det gäller prostatacancer även när det gäller behandling. De allra flesta som får diagnosen idag kan botas eller leva med sin cancer under kontroll. 

Tack vare forskningen är prognosen för prostatacancer god och det finns en rad olika behandlingsmetoder. Vilken behandling som blir aktuell beror bland annat på PSA-värdet, tumörens karaktär och utbredning, din ålder och hälsa i övrigt. Ibland finns flera likvärdiga behandlingar för att bota/bromsa cancern men de kan ha olika biverkningar. Om det finns fler metoder så är det du själv som ska bestämma vad du föredrar. Det ställer krav på dig att sätta dig in i de olika alternativen och vilka konsekvenser det kan få.  

Aktiv monitorering

Tumörer som inte har spridit sig och som bedöms växa mycket långsamt kallas lågrisktumörer (Gleason 3+3, ibland också 3+4). Sådana tumörer brukar inte behandlas, utan följs upp med regelbundna PSA-prov, ibland även med magnetkamera och vävnadsprov. Detta kallas aktiv monitorering. Behandling rekommenderas bara om tumören visar tecken på att börja växa eller får mer aggressiva egenskaper.

Botande behandling - kirurgi eller strålning

Botande behandling av prostatacancer sker antingen genom operation eller strålning. Metoderna anses likvärdiga men kan ha olika biverkningar.

Strålbehandlingen kombineras ofta med antihormonell behandling och själva strålbehandlingen ges antingen ett antal gånger enbart externt eller i kombination med inre strålbehandling med s.k. brachyterapi.

Läs mer om strålbehandling på 1177.se.

Så länge cancern enbart finns inuti prostatan går det också att operera. Ingreppet kallas radikal prostatektomi och kan göras på två olika sätt. Vanligast är numera att man använder titthålskirurgi med robotstöd. Öppen kirurgi förekommer också men är mer ovanligt.

Läs mer om operation av prostatan på 1177.se.

Prostatacancer med spridning

Metastaserad prostatacancer behandlades tidigare enbart bromsande med hormonellt verkande metoder, läkemedel eller kirurgi, men under senare år har cellgift (cytostatika) och nya antihormonella behandlingar visat sig ge stora överlevnadsvinster. Vid återfall efter den första behandlingen finns nu ytterligare behandlingsalternativ med cytostatika, radionuklider och ytterligare antihormonella behandling.

Läs mer om cytostatikabehandling på 1177.se.

Senast uppdaterad 08 juni 2021

Vill du veta mer?

I dessa broschyrer från Cancerfonden och 1177 Vårdguiden kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av olika undersöknings- och behandlingsmetoder.