Stipendier

Prostatacancerfonden delar kontinuerligt ut stipendier för kompetensutveckling till vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård.

Stipendier kan sökas året om och avser deltagande i kurser och konferenser där forskningsrön och behandlingsmetoder presenteras. Tanken är att bidra till att snabbt föra ut forskningsresultat till berörd personal för att på så vis förbättra vården av patienter med prostatacancer - och därmed höja livskvalitén för dem och deras anhöriga. En prioriterad målgrupp är de yrkesgrupper som befinner sig nära patienten i vården såsom sjuksköterskor och uroterapeuter.

Här hittar du mer information och blanketter för din ansökan.

Kontakt vid administrativa frågor gällande stipendier

Tiina Hallberg, administratör
Tel: 08-655 44 39
E-post: tiina@prostatacancerforbundet.se

Senast uppdaterad 18 april 2024