Prostatanytt

Prostatanytt är Prostatacancerförbundets tidning som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen följer forskningen på det medicinska området och informerar om nyheter inom behandling och rehabilitering.

Prostatanytt 2019

Tidningen innehåller också reportage om personer som själva har prostatacancer eller som är närstående till någon som har sjukdomen samt information om patientföreningarnas aktiviteter.

Tidningen distribueras till alla betalande medlemmar i de patientföreningar som ingår i förbundet, samt till läkare, urolog/onkologmottagningar och andra intressenter inom prostatacancerområdet.

Prenumerera på Prostatanytt

Alla som är medlemmar i någon av Prostatacancerförbundets patientföreningar får förbundets tidning Prostatanytt hemskickad till sig fyra gånger per år.

Du som vill prenumerera på Prostatanytt men som inte är medlem i någon av förbundets patientföreningar kan beställa en årsprenumeration för 200 kronor av förbundets kansli via kansli@prostatacancerforbundet.se.

Patientföreningarna kan även köpa exemplar av tidningen för egen spridning. 

Annonsera i Prostatanytt

Prostatacancerförbundets tidning Prostatanytt har stor genomslagskraft och har blivit populär att annonsera i för företag inom prostatacancervård, rehabilitering och forskning.

Varje nummer når ut till urolog- och onkologmottagningar, läkare och andra nyckelpersoner inom vården samt till de cirka 12 000 medlemmarna i Prostatacancerförbundets 29 patientföreningar.

Vill du också annonsera i Prostatanytt?

Kontakta Torsten Sundberg, chefredaktör och annonsansvarig
070-592 16 80
torsten@prolivstockholm.se
Box 3038, 122 03 ENSKEDE

Här hittar du annonsprislistan för 2024

Utgivningsplan 2024:

Nummer

Utgivning

Manusstopp

1

22 mars

22 februari

2

7 juni

10 maj

3

27 september

29 augusti

4

2 december

31 oktober

Prostatanytts redaktion

Chefredaktör och annonsansvarig

Torsten Sundberg

Redaktionsråd

Torsten Sundberg, chefredaktör
Mats Hedlund, urolog
Rolf Zimmerman, onkolog
Kristina Sjödin, onkologisjuksköterska
Christina Örum, anhörig

Senast uppdaterad 16 april 2024