Stöd till föreningar

Prostatacancerförbundets 29 patientföreningar är självständiga men verkar enligt Prostatacancerförbundets normalstadgar och etiska regler. Prostatacancerförbundet ger kontinuerligt stöd till patientföreningarna.

Fyra äldre herrar sitter uppradade i ett konferensrum

Representanter från våra patientföreningar vid ett grupparbete under Ordförandekonferensen 2022. Foto: Maria Ahlvik.

Stödet innefattar bland annat

  • Kompetensutveckling där förbundet anordnar utbildningar där föreningsrepresentanter lär sig mer om bland annat vårdpolitik, rollen som patientföreträdare samt om sjukdomen och nya behandlingsmetoder.
  • Rådgivning gällande stadgar och föreningsrätt.
  • Information kring hur man kan arbeta med stödverksamhet för patienter och närstående samt med informationsspridning gentemot allmänheten.
  • Vägledning kring utformandet av större event, lånar ut utrustning och bistår med marknadsföringsmaterial.
  • Stöd vid rekrytering av nya medlemmar.
  • Ökad samverkan mellan patientföreningarna. Bland annat genom att anordna träffar för utbildning och erfarenhetsutbyte dem emellan.
  • Förbundet hjälper också till vid bildandet av nya patientföreningar. 

Kontakt vid frågor gällande stöd till patientföreningar

Olov Berggren, generalsekreterare
Tel: 070-720 86 93
E-post: olov@prostatacancerforbundet.se

Senast uppdaterad 13 april 2023