Forskningsanslag 2017

Under 2017 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt 5,3 miljoner kronor till följande framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning.

  • Anders Bjartell, Institutionen för translationell Medicin, avdelning för urologisk cancerforskning, Lunds universitet, fick 600 000 kronor. Projekt: Blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling vid kastrationsresistent prostatacancer.
  • Andreas Pettersson, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, fick 450 000 kronor. Projekt: Prognostisering av död i prostatacancer baserat på histopatologisk information från diagnostiska biopsier.
  • Delila Gasi Tandefelt, Sahlgrenska Cancer Centrum, avdelning urologi, Göteborgs universitet, fick 600 000 kronor. Projekt: Cirkulerande tumör-DNA för förbättrad diagnos och behandling av prostatacancer.
  • Elin Trägårdh, Instutionen för translationell medicin, Lunds universitet, fick 300 000 kronor. Projekt: Forskning av inom PET-CT och prostatacancer. Validering av nya digitala PET-kameror inklusive diagnostisk prestanda, outcome-studier och hälsoekonomi samt att utveckla bild-biomarkörer för kvantitativ bedömning av prognos och behandlingsrespons.
  • Johan Stranne, Instutionen för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, fick 500 000 kronor. Projekt: Incontinence Post Robot assisted radical prostatectomy, Anatomical and Functional reasons (IPRAF).
  • Karin Welén, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, fick 600 000 kronor. Projekt: Karaktärisering av kastrationsresisent prostatacancer via cirkulerade tumörceller.
  • Magnus Törnblom och projekt för Patientöversikt prostatacancer (PPC) fick 1 miljon kronor för fortsatt utveckling.
  • Magnus Törnblom, Kirurgkliniken, Visby Lasarett, fick 40 000 kronor för ett pilotprojekt för Patientöversikt prostatacancer (PPC) på Gotland.
  • Mark Clements, Instutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, fick 600 000 kronor. Projekt: Planering för prostatacancertestning utifrån studien STHLM 3. Hur bör ett cancerscreeningprogram planeras?
  • Pernilla Wikström, Institutionen för Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, fick 600 000 kronor. Projekt: Betydelsen av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av aggressiv prostatacancer.

Senast uppdaterad 14 maj 2020