Forskningsanslag 2015

Under 2015 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt 2,15 miljoner kronor till följande framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning.

  • Andreas Josefsson, ST-läkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, urologi, Göteborgs universitet, fick 365 000 kronor. Projekt: Forskning om individanpassad behandling baserat på genuttrycket i cirkulerande tumörceller.
  • Elin Trägårdh, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, fick 224 200 kronor. Projekt: Forskning om Bone Scan Index - a new imaging biomarker for quantitative evaluation of treatment response in a prostate cancer.
  • Lars Edenbrandt, professor och överläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, fick 116 820 kronor. Projekt: Forskning om Quantitative analysis of PET/CT images in cancer patients.
  • Magnus Törnblom, leg. läkare, urolog och Med. Dr, RCC Uppsala Örebro, fick 900 000 kronor. Projekt:  Vidareutveckling av projektet Översikt prostatacancer (ÖPC).
  • Mia Bergenmar, docent och leg. sjuksköterska, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, fick 151 754 kronor. Projekt: Forskning om information vid inklusion i en randomiserad studie av prostatektomi vs strålbehandling vid prostatacancer.
  • Pär Stattin, läkare, RCC Norr, NUS Umeå, fick 393 530 kronor. Projekt: Forskning kring studier av högrisk/lokalt avancerad prostatacancer i PCBaSe Sweden

Senast uppdaterad 14 maj 2020