Forskningsanslag 2014

Under 2014 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt 1,5 miljoner kronor till följande framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning.

  • Alejandro Sanchez Crespo, PhD, Docent och sjukhusfysiker, Medicinsk strålningsfysik, Karolinska universitetssjukhuset, fick 225 000 kronor. Projekt: Forskning kring känslighet av C-Acetat PET för biologisk profilering av prostatacancer inför prostatacancer.
  • Andreas Lundqvist, forskare och docent, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, fick 240 000 kronor. Projekt: Immunologiska studier i patienter med metastaserad prostatacancer.
  • Charlotta Ryk, forskare, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, fick 150 000 kr. Projekt: Forskning för metoder att förutsäga prostatacancerrisk, progression och överlevnad med fokus på kväveoxid.
  • Elin Trägårdh, ST-läkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö fick 130 000 kronor. Projekt: Bone scan index - a new imaging biomaker for quantitative evaluation of treatment response in prostate cancer patients.
  • Karin Welén, forskare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, fick 400 000 kronor. Projekt: Forskning kring karaktärisering av kastrationsresistent prostatacancer - grund för individualiserad behandling.
  • Sabina Davidsson, PhD och Medicinare, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, fick 350 000 kronor. Projekt: Forskning kring regulatoriska T-lymfocyter som bakomliggande orsak till utveckling av prostatacancer.

Senast uppdaterad 14 maj 2020