Forkningsanslag 2011

Under 2011 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt 550 000 kronor till följande framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning.

  • Afsaneh Roshanai, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Uppsala universitet, fick 250 000 kronor. Projekt: Informationsbehov, livskvalitet och tillfredsställelse hos män med prostatacancer och deras partners.
  • Cecilia Arving, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, fick 100 000 kronor. Projekt: Psykosocialt välbefinnande, vårdtillfredsställelse och behov av psykosociala stödinsatser hos patienter nydiagnostiserade med prostatacancer inom en ettårsperiod.
  • Karin Welén, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, fick 100 000 kronor. Projekt: Karaktärisering av kastraktionsresistent prostatacancer – grund för individualiserad behandling.
  • Konstantinos Lentaris, Helsingborgs lasarett, fick 100 000 kronor. Projekt: Biverkningar och livskvalitet hos patienter med lokaliserad prostatacancer.

Senast uppdaterad 14 maj 2020