Forskningsanslag 2024

Hittills under 2024 har Prostatacancerfonden beslutat att dela ut medel för 15,6 miljoner kronor till följande forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten syftar till att förbättra diagnostik och vård inom prostatacancerområdet.

 • Ann-Sofie Jemth, Inst för onkologi och patologi, KI, får 500 000 kronor. Projekt: APE2-hämmare som ny behandlingsmetod för prostatacancer.
 • Anna Lantz, Inst för molekylär medicin och kirurgi, KI, får 1 100 000 kronor. Projekt: Utvärdering av Stockholm3-testet inom ramen för organiserad prostatacancertestning (OPT).
 • Anna Plym, Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI, får 800 000 kronor. Projekt: Hur påverkar livsstil och kost proteinbiomarkörer och aggressivitet av prostatacancer? En undersökning av män inkluderade i STHLM3 screeningstudien.
 • Cecilia Hindorf, Inst för molekylär medicin och kirurgi, KI, får 541 000 kronor. Projekt: Bildtagning med PET för selektion inför behandling med PARP-hämmare: Biodistribution, dosimetri och optimering av diagnostisk bildkvalitet.
 • David Robinsson, Urologiska kliniken, Höglandssjukhuset, får 277 990 kronor. Projekt: Magnetresonanstomografins roll vid prostatacancerutredning, fortsatta studier i Prostate Cancer data Base Sweden (PcBaSe).
 • Elin Trägårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lunds universitet, får 780 000 kronor. Projekt: Utveckling av PSMA-PET/CT-bildbiomarkörer baserat på artificiell intelligens (AI) vid prostatacancer.
 • Emma Ohlsson-Nevo, UFC, Universitetssjukhuset Örebro, får 669 052 kronor. Projekt: Geriatrisk bedömningsinstruments förmåga att förutsäga biverkningar av kurativ strålning av äldre prostatapatienter.
 • Erik Thimansson, Inst för translationell medicin, Lunds universitet, får 600 000 kronor. Projekt: Vem bör granska MR prostata vid screening - lokala radiologen, experten eller artificiell intelligens?
 • Fredrik Jäderling, Prostatacancercentrum, Capio S:t Göran/KI, får 227 520 kronor. Projekt: Kvalitetshöjande utvecklingsarbeten inom magnetkameraundersökning av prostata.
 • Johan Lindberg, Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI, får 836 608 kronor. Projekt: Icke-invasiv blodbaserad biopsi för spridd prostatacancer.
 • Karin Holmsten, Kirurg- och onkologkliniken, Capio S:t Görans sjukhus, får 420 000 kronor. Projekt: SPCG-19/Grand-P-studien: En studie som jämför behandlingsmetoder för äldre män med prostatacancer utan spridning.
 • Maja Holm, Sophiahemmet högskola, Sophiahemmet, får 289 357 kronor. Projekt: Närstående till män med metastaserad prostatacancer - behandlingsbeslut, stödbehov och parrelation.
 • Maréne Landström, Inst för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, får 800 000 kronor. Projekt: Utforska potentiella unika läkemedel i onkogen TGFbeta-signalering för att diagnostisera, förebygga och behandla metastaserande prostatacancer.
 • Martin Eklund, MEB, KI, får 1 100 000 kronor. Projekt: Artificiell intelligens och genomisk profilering för att förbättra prognostik och behandlingsval för män med prostatacancer.
 • Martin Sjöström, IKVL, Lunds universitet, får 800 000 kronor. Projekt: Identifiering och validering av prediktiva biomarkörer för docetaxel vid stigande PSA efter tidigare kurativ behandling.
 • Masood Kamali-Moghaddam, Biomedicinskt centrum (BMC), Uppsala universitet, får 895 271 kronor. Projekt: Exosomer/extracellulara vesiklar som biomarkör för prostatacancer.
 • Niklas Psilander, Gymnastik och Idrottshögskolan, får 800 000 kronor. Projekt: Ett nyutvecklat träningsprogram för att motverka biverkningar av androgen deprivationsterapi hos män med prostatacancer.
 • Panagiotis Kanellopoulos, Inst för läkemedelskemi, Uppsala universitet, får 300 000 kronor. Projekt: Introduktion av onaturliga aminosyror som medel för att förbättra in vivo-stabiliteten hos nya GRPR-riktade radiopeptider.
 • Rebecka Hellsten, Translationell medicin, Lunds universitet, får 516 000 kronor. Projekt: Ny behandlingskombination för avancerad prostatacancer Novel combination therapy in advance prostate cancer.
 • Rimma Axelsson, Inst för molekylär medicin och kirurgi, KI, får 790 000 kronor. Projekt: [11C] AZ14193391 - PET/DT som biomarkör för selektion av patienter med mCRPC för behandling med PARP hämmare.
 • Stefan Kuczera, Inst för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, får 351 513 kronor. Projekt: Reproducerbara MRT-biomarkörer för prostatacancer med hjälp av artificiella neuronnät.
 • Thomas Laurell, Biomedicinsk teknik/Translationell medicin, Lunds universitet, får 1 100 000 kronor. Projekt: Optimera tidig upptäckt av aggressivt växande prostatacancer genom analys av markörer och genvarianter i blod kombinerat med akustofores för att isolera och karakterisera tumörceller och tumörcells-kluster från blod vid avancerad spridd cancer.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet, får 1 100 000 kronor. Projekt: RNAeditering i prostatacancerprogression.

Senast uppdaterad 21 mars 2024