Forskningsanslag 2022

Under 2022 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt 15,6 miljoner kronor till följande forsknings- och utvecklingsprojekt inom prostatacancerområdet.

 • Anders Bjartell, Inst f translationell medicin, Lunds universitet, fick 1 000 000 kronor. Projekt: PRO-PET – En prospektiv studie för implementering av PSMA PET-CT vid primär staging av intemediär och högrisk prostatacancer.
 • Anders Widmark, Inst f strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, fick 750 000 kronor. Projekt: Phase II study of HYPO-fractionated Radiotherapy (HYPO-RT-PC) of intermediate risk Localised Prostate Cancer.
 • Andreas Josefsson, Inst f kirurgi och perioperativa vetenskaper, Umeå universitet, fick 450 000 kronor. Projekt: CYPENZA - A prospective cohort multi-center study of the effect of CYP3A4-induction by enzalutamide on therapeutic efficacy of corticosteroids.
 • Anna Bill-Axelson, Kirurgiska vetenskaper/urologi, Uppsala universitet, fick 1 000 000 kronor. Projekt: När aktiv monitorering behöver övergå i botande behandling hos män med prostatacancer: SPCG17.
 • Anna Lantz, Inst f Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska, fick 1 000 000 kronor. Projekt: Prostate Cancer IRE Study – A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer (PRIS).
 • Elin Trägårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lunds universitet, fick 720 000 kronor. Projekt: Utveckling av PSMA-PET-CT-bildbiomarkörer baserat på artificiell intelligens (AI) hos patienter med prostatacancer.
 • Ingela Franck Lissbrant, Inst för kliniska vetenskaper, avd för onkologi, Sahlgrenska, fick 500 000 kronor. Projekt: Värdet av att använda PROM under det kliniska mötet hos män med spridd prostatacancer - en randomiserad studie.
 • Ingela Franck Lissbrant, Inst för kliniska vetenskaper, avd för onkologi, Sahlgrenska, fick 300 000 kronor. Projekt: Treatmen with Ra-223 in metastatic castration-resistant prostate cancer; real world outcomes including prognostic factors for survival and defining a subgroup of with minimal clinical benefit.
 • Kristine Hagelsteen, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Kirurgi, Skåne Universitetssjukhus fick 650 000 kronor. Projekt: Lämplighetsutvärdering av blivande kirurger/urologer.
 • Jonas Hugosson, Inst f kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, fick 1 000 000 kronor. Projekt: Göteborg-2-studien: En prospektivt randomiserad, populations-baserad prostatacancer screeningstudie med PSA följt av MR av prostata.
 • Maréne Landström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, fick 450 000 kronor. Projekt: Targeting the oncogenic TGF-beta-TRAF6 signaling pathway – a novel cancer treatment strategy and drug development program.
 • Marie Lundholm, Inst f medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, fick 700 000 kronor. Projekt: Immunprofilering: Nya biomarkörer eller terapeutiska mål för prostatacancer?
 • Martin Eklund, MEB, KI, fick 1 000 000 kronor. Projekt: Artificiell intelligens och genomisk profilering för att förbättra prognostik och behandlingsval för män med prostatacancer.
 • Nationella prostatacancerregistrets (NPCR) projekt Individuell patientöversikt prostatacancer; IPÖ prostatacancer (tidigare Patientöversikt prostatacancer; PPC) fick 1,5 miljoner kronor för fortsatt utveckling.
 • Nationella prostatacancerregistrets (NPCR) projekt Individuell patientöversikt prostatacancer; IPÖ prostatacancer (tidigare Patientöversikt prostatacancer; PPC) fick 500 000 kronor för implementering av svarsformulär i prostatacancerdiagnostiken.
 • Pernilla Wikström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, fick 1 000 000 kronor. Projekt: Betydelse av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av olika sorters metastaserande prostatacancer.
 • Rebecka Arnsrud Godtman, Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska, fick 450 000 kronor. Projekt: Socioekonomiska faktorers betydelse för tidig diagnostik av prostatacancer.
 • Rebecka Hellsten, Translationell medicin, Lunds universitet, får 270 000 kronor. Projekt: STAT3 and immunosuppressive cells in prostate cancer.
 • Sead Crnalic, Kirurgisk och perioperativ vetenskap/Ortopedi, Umeå universitet, fick 450 000 kronor. Metastatic spinal cord compression in patients with prostate cancer - a nationwide study of incidence, surgical treatment, prognosis and metastasis biology.
 • Tufve Nyholm, Inst Strålningsvetenskaper, Umeå universitet, fick 1 000 000 kronor. Projekt: PAMP-PSMA, Acetane, multiparametric MR, Prostate.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet, fick 900 000 kronor. Projekt: RNA editing and microRNAs in prostate cancer progression.

Senast uppdaterad 09 februari 2023