Revolutionerande läkemedel kan förhindra metastaser

Ett läkemedel som hindrar prostatacancer från att spridas till skelettet kan snart bli verklighet. Om utvecklingen går som forskarna hoppas kommer många män med en dålig prognos att kunna bli cancerfria.

Foto: Umeå universitet.

Foto: Umeå universitet.

Namn: Maréne Landström.
Född: 1959.
Titel: Professor i klinisk patologi.
Arbetar vid: Institutionen för Medicinska Biovetenskaper, Umeå universitet.
Forskningsprojekt: Utvärdera det kliniska värdet av nya potentiella framtida läkemedel och biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
Bidrag från förbundet: Sammanlagt 1 050 000 kronor.
Tidigare intervju: Maréne Landström.
Publikationer: Se under artikeln.

Läkemedlet riktar sig i första hand mot män som insjuknar i prostatacancer i 50–60 års åldern och där risken är stor att tumörerna sprids till skelettet. Läkemedlet sätts in innan sjukdomen angripit skelettet och ges på sjukhus i form av en injektion. Behandling behöver sedan upprepas en gång i månaden under resten av mannens liv.

 Vi har inte sett några biverkningar överhuvudtaget i de djurförsök vi gör och allt tyder på att behandlingen skulle kunna vara lika skonsam för människor, säger Maréne Landström som leder projektet.

Saknas behandling
När prostatacancer spridit sig till skelettet är överlevnaden knappt två år. Det finns idag inte någon behandling förutom cellgifter. Men de ger svåra biverkningar och den livsförlängande effekten är inte särskilt stor.

 Det jag hoppas är att vårt läkemedel ska göra att männen kan leva länge med sin sjukdom och slippa få metastaser i skelettet, säger Maréne Landström.

Hon och hennes kollegor räknar med att de första testerna på människor kommer att påbörjas under 2024. Om resultaten är så lovande som det verkar kan behandlingen finns i vården några år senare.

Läkemedlet bygger på att Maréne Landström och hennes kollegor har upptäckt hur cancerceller gör för att föröka sig och därigenom skapa tumörer i skelettet. På cellens yta finns receptorer, som Maréne Landström liknar vid antenner. Deras uppgift är att förmedla signaler från utsidan av cellen till insidan.

 Vi har hittat en faktor som kidnappar en receptor och får den att förflytta sig från cancercellens yta till kärnan. Den skickar då sina signaler därifrån. Det gör att cellen börjar växa ohämmat och bilda metastaser som övergår till skelettet.

Ny metod
Läkemedlet hindrar antennen från att flytta sig och därmed cancercellerna från att växa och sprida sig. Upptäckten är en del i ett forskningsprojekt där Maréne Landströms forskargrupp också utvecklat en metod för att tidigt kunna avgöra om prostatacancer riskerar att bli aggressiv eller inte.

 Vi ha sett att vår antenn kan få två proteiner att tillsammans bilda ett proteinkomplex. Det påverkar cancerceller så att de kan dela sig. Genom att mäta hur höga halterna är av proteinkompexet går det att identifiera de män som har en dålig prognos.

Men även om det går att hitta de män som löper risk att drabbas av aggressiv prostatacancer är det inte säkert att läkemedlet kommer att hjälpa alla. Behandlingen har förmodligen bara effekt på en viss typ av cancerceller och hur stor andel av männen med aggressiv prostatacancer det är återstår att ta reda på.

 För att identifiera vilka som svarar på läkemedlet behöver våra metoder utvecklas vidare. Det gör vi parallellt med läkemedlet, säger Maréne Landström.

Viktigt stöd
Prostatacancerförbundet har bidragit till forskningen och det har spelat en stor och viktig roll för de framsteg som nu görs. Forskning är inget ensamjobb och pengarna har gjort att Maréne Landström har kunnat rekrytera viktiga medarbetare.

 Vi kan inte behålla de duktiga forskare vi har i gruppen om vi inte kan betala löner till dem. Utan stödet från Prostatacancerförbundet skulle vi inte ha kommit så här långt. Det spelar ju ingen roll hur spännande preliminära data man har fått i sina inledande experiment om man inte har råd att genomföra de uppföljande försöken i laboratoriet.

Skribent: Lotta Nylander.

 

Publikationer: 

Yakymovych I*, Yakymovych M , Hamidi A, , Landström M*, Heldin C-H*
The type II TGFβ receptor phosphorylates the type I receptor on tyrosine to activate Src signaling. 

Thakur et al., 2020.
Smad7 Enhances TGF-b-Induced Transcription of c-Jun and HDAC6 Promoting Invasion of Prostate Cancer Cells

Song et al., 2022.
The ubiquitin-ligase TRAF6 and TGFβ type I receptor form a complex with Aurora kinase B contributing to mitotic progression and cytokinesis in cancer cells

Aripaka K, Gudey SK, Zang G, Schmidt A, Shabani Åhrling S, Österman L, Bergh A, von Hofsten J, Landström M.
TRAF6 function as a novel co-regulator of Wnt3a target genes in prostate cancer. EBioMedicine 45:192-207. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.06.046.

Senast uppdaterad 25 januari 2024