Maréne Landström

Namn: Maréne Landström.
Född: 1959.
Titel: Professor i klinisk patologi.
Arbetar vid: Institutionen för Medicinska Biovetenskaper, Umeå universitet.
Forskningsprojekt: Utvärdera det kliniska värdet av nya potentiella framtida läkemedel och biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 600 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Min forskargrupp studerar mekanismer som gör att prostatacancerceller blir resistenta mot hormonbehandling och utvecklar metastaser. Genom att förstå hur tumörcellerna kan växa, kan vi också blockera spridningen från huvudtumören. Vi har nu identifierat ett antal tillväxtfaktorer som gör att cancercellerna kan bli aggressiva utan att de stoppas av kroppens immunförsvar.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Bidraget ingår i ett stort projekt som består av två delar. Dels tar vi fram ett läkemedel som vi har goda skäl att tro att det kan förhindra tillväxten av tumörceller. Vi har testat det på en aggressiv cancercell och effekten är bra. I och med att vi utvecklar läkemedlet kan vi samtidigt använda våra forskningsresultat för att identifiera de patienter som kan ha nytta av behandlingen. De männen kan då identifieras genom ett enkelt blodprov. Den andra delen av projektet går ut på att identifiera vilka faktorer som gör de hormonoberoende och resistenta tumörcellerna aggressiva och invasiva.

Hur ska studien göras?
– Läkemedlet är på ett tidigt stadium och vi ska nu göra de första laboratorietesterna. Nästa steg blir att testa det i studier som görs på patienter. Sedan tar det minst tio år innan ett nytt läkemedel finns på marknaden. När det gäller att använda blodprov för att hitta elakartad cancer tidigare så är utvecklingen snabbare. Vi bygger vidare på tidigare studier och nu har vi resultat som pekar mot att metoden skulle kunna börja användas inom tre till fyra år.

Varför vill du göra studien?
– Att studera hur cancer sprids är en nyckelfråga för att bekämpa den. Huvudtumören är oftast inte farlig för patienten. Den kan man ofta operera eller strålbehandla. Det är metastaserna som gör cancern svårbehandlad. Vårt läkemedel kan vara ett steg mot att blockera möjligheterna för cancerceller att växa.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– I ett första steg kan den göra att män med allvarlig prostatacancer kan identifieras och följas noggrannare. I framtiden kan den leda till att skräddarsydd behandling stoppar de specifika faktorer som gör att tumörerna börjar växa. När det gäller diagnos genom blodprov blir det allt viktigare att kunna förutsäga vilka män som löper risk att utveckla aggressiv prostatacancer. Eftersom män lever längre kommer förekomsten av prostatacancer att öka. Det är då centralt att män med relativt ofarlig prostatacancer inte behandlas i onödan eller behöver bära på obefogad oro.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024