Övertidsdagar - Prostatacancer

Dagar över angiven ledtid, från välgrundad misstanke till start av första behandling inom SVF

Under 2022 tvingades prostatacancerpatienter vänta totalt 853 år för länge på sin första behandling. 

Prostatacancer, dagar utöver angiven ledtid, övertid SVF 2022

Prostatacancer, dagar utöver angiven ledtid, övertid SVF 2022

 

Övertid per behandling

Alla behandlingar har olika angivna ledtider i SVF och alla har med marginal för långa övertider. Den stora andelen övertidsdagar tillhör den grupp patienter som väntat mer än 75% längre än utsatt ledtid.

Prostatacancer, dagar över angiven ledtid per behandling, övertid SVF 2022

Prostatacancer, dagar över angiven ledtid per behandling, övertid SVF 2022

Över tid

Tid över angiven ledtid, från välgrundad misstanke till start av första behandling inom SVF 2018-2022.

 

Antalet onödiga, icke värdeskapande dagar ökar.

Påtagligt är att det är gruppen som väntat absolut längst, mer än 75% längre än utsatt tid, som är den största.

Dagar över angiven ledtid, Prostata, SVF 2018-2022

Dagar över angiven ledtid, Prostata, SVF 2018-2022

De dagar då patienten väntat som längst, mer än 75% längre än angiven ledtid, står för 81% av prostatacancerpatienters samlade övertid. Andelen var lika stor 2018 som 2022, men antalet har blivit mycket större.

Dagar över angiven ledtid, Prostata, SVF 2018-2022

Dagar över angiven ledtid, Prostata, SVF 2018-2022

Prostatacancer har ökat med 53% fler patienter och 67% fler övertidsdagar sedan 2018.

Dagar och patienter över angiven ledtid, Prostata, SVF 2018-2022

Dagar och patienter över angiven ledtid, Prostata, SVF 2018-2022

Senast uppdaterad 15 november 2023