Övertidsdagar - Prostatacancer

Under 2023 väntade patienter med prostatacancer sammantaget 285 755 dagar för länge på sin första behandling. Det är loka lång tid som 783 år!

79% av dessa är dagar där patienten väntat mer än 75% längre än ordinarie ledtid för den behandling de ska få. 

Prostatacancer, dagar utöver angiven ledtid, övertid SVF 2023.

Prostatacancer, dagar utöver angiven ledtid, övertid SVF 2023.

Övertid per behandling

Varje behandlingsform har sin angivna ledtid i SVF, från bekräftad misstanke till första behandling, men ingen av dem undviker övertider för prostatacancerpatienter. Och det är inte på marginalen det blir övertid. Den stora andelen övertidsdagar i alla behandlingskategorier ligger i den grupp som väntat absolut längst - mer än 75% längre än utsatt ledtid.

Prostatacancer, dagar över angiven ledtid per behandling, övertid SVF 2023

Prostatacancer, dagar över angiven ledtid per behandling, övertid SVF 2023

Väntetid per region

Måluppfyllelse ledtider - SVF Prostatacancer 2023

När SVF infördes satte regeringen som mål att minst 80 % av alla patienter med cancer som utretts inom ett SVF ska starta behandling inom den angivna tiden. För Prostatcancer når ingen region det målet 2023. Den region som ligger närmast når 69% och den som är längst ifrån 11%. Måluppfyllelsen för ledtidsmålet prostatacancer i riket är 31%.

Andel patienter per väntetidsgrupp, SVF prostatacancer helår 2023

Andel patienter per väntetidsgrupp, SVF prostatacancer helår 2023

I samtliga regioner är det totala antalet övertidsdagar betydligt fler än dagar inom ledtid för prostatacancerpatienter. 

Väntetidsdagar prostatacancer, inom och utöver ledtid SVF 2023

Väntetidsdagar prostatacancer, inom och utöver ledtid SVF 2023

Genomsnittliga väntetiden, per prostatacancerpatient med övertid

Den genomsnittliga väntetiden varierar stort i landet, från 94,5 till 148,7 dagar. Väntetiden inom ledtid för den här gruppen är 54,9 dagar i riket, övertiden nästan lika stor 55 dagar men med stor spridning mellan regionerna.

Se fler diagram - Dagar inom angiven ledtid

Senast uppdaterad 20 juni 2024